Themadossier Huiselijk geweld

Huisarts en Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een frequent maar verborgen probleem dat een grote impact heeft op de gezondheid van alle gezinsleden. Patiënten brengen huiselijk geweld zelden zelf ter sprake. De omgeving van gezinnen waar geweld voorkomt, merkt signalen niet altijd op. Wanneer signalen van geweld toch opgemerkt worden, is er vaak handelingsverlegenheid bij de omgeving én bij professionals. 

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om huiselijk geweld te identificeren en samenwerking met andere hulpverlening op te zetten.

In 2020 werden bijna 21 000 aangiftes gedaan bij de politie van fysiek geweld binnen een koppel en 3000 tegen een ander familielid. Dit is slechts het topje van de ijsberg omdat huiselijk geweld vaak niet wordt aangegeven. 

Definitie

Huiselijk geweld is een verzamelnaam voor allerlei vormen van geweld in de familiale kring. 

We kunnen een onderscheid maken op basis van het slachtoffer (kindermishandeling - partnergeweld - ouderenmisbehandeling) of op basis van de vorm van het geweld (fysiek, seksueel, emotioneel, financieel, …). 

Verschillende vormen van geweld komen vaak samen voor en alle vormen van geweld hebben een grote impact op zowel de pleger, het slachtoffer als de getuigen

Procesgerichte aanpak

Huiselijk geweld is een signaal van een disfunctionerende relatie of gezin.

Het is een duurzaam interactiepatroon van een systeem dat te kampen heeft met te veel risicofactoren en te weinig beschermende factoren

De aanpak is procesgericht en wordt specifiek en praktijkgericht toegelicht in onderstaand vormingsaanbod.

Vormingsaanbod

E-learnings via medi-Campus

LOK-pakketten via Domus Medica:

LOK aanbod van GAMS

Opname van de webinar: "De kindreflex bij ouders met psychische problemen" van 08/02/2024
met: Liv Leeman, Linde Tilley en Hanne Creupelandt.

Publicaties

Publicatie datum
16 dec 2022
Revisiedatum