IFG: De aanpak van ouderenmisbehandeling: intervisie

Met externe begeleider - gratis

Huiselijk geweld kent vele gezichten (fysieke mishandeling, verwaarlozing, emotionele mishandeling, seksueel misbruik, …), komt vaak voor en heeft een grote impact op alle gezinsleden.
Sinds de COVID-pandemie vertoeven nog meer gezinnen in moeilijke omstandigheden en neemt het risico op geweld toe. Als huisarts kan je een sleutelrol spelen in het identificeren, voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld, maar het is vaak niet vanzelfsprekend om met deze problematiek aan de slag te gaan.

Deze LOK is een verdieping van de e-learning Ouderenmisbehandeling (te vinden op medi-Campus) en past de inhoud van de leermodule verder toe. Binnen de bijeenkomst wordt er ingezet op peer-review en overleg met collega’s aan de hand van casuïstiek (intervisie).

De LOK wordt begeleid door één moderator (huisarts/psycholoog). We streven ernaar dat er ook een expert uit uw regio aanwezig kan zijn.

 

Wegens de wijze waarop deze LOK georganiseerd wordt (veel interactie), kan deze ENKEL FYSIEK georganiseerd worden.

 

Deze LOK wordt gratis aangeboden voor de eerste 3 aanvragen. Daarna wordt deze LOK betalend!

De aanvragen dienen ingepland te worden vóór 31 januari 2024, anders wordt het een betalende LOK (€ 250,00)!

Publicatie datum