Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn (inhoud urgentietrousse) (deel 1)

Auteurs
H. Cloetens, J. Laermans, V. Borra, P. Calle, P. De Paepe, A. De Sutter, M. Merckx, J. Van der Mullen, P. Van de Voorde, O. Vandeput, M. Goossens, P. Van Royen
Publicatie datum
Status
Actueel

Downloads & implementatiemateriaal

Richtlijn ontwikkeld in opdracht van de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn van Ebpracticenet

Klinische vragen

Deze richtlijn geeft een antwoord op volgende klinische vragen:

  • Wat is de behandeling van convulsies in een urgente situatie?
  • Wat is de behandeling van anafylaxie in een urgente situatie?
  • Wat is de behandeling van agitatie in een urgente situatie?