MFO magistraal voorschrijven goedgekeurd

Goed nieuws, afgelopen zomer werd het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) rond magistraal voorschrijven goedgekeurd! Een MFO heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers in een bepaalde regio te stimuleren. Een financiële stimulans is voorzien voor de organisatie van lokale MFO vergaderingen.

Tijdens een interdisciplinair overleg worden ideeën tussen artsen en apothekers in uw buurt uitgewisseld! Zo ontwikkelde MFK (medisch-farmaceutische kwaliteitszorg) het programma: ‘Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie’. Tijdens het overleg worden praktijkervaringen uitgewisseld, wat toelaat dieper in te gaan op eventuele praktische problemen en kunnen er interessante en klinisch relevante formules uitgewisseld worden.

Therapie op maat

Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit. Het magistraal biedt ook een oplossing wanneer een bepaalde specialiteit tijdelijk niet verkrijgbaar is of uit de handel is. Ook wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen kan een aangepaste bereiding voorgeschreven worden. Daarom probeert dit programma het overleg te stimuleren tussen arts en apotheker om de meerwaarde van magistrale bereidingen aan te tonen en de kennis rond courante formules te delen.

Wat doet MFK?

De vzw MFK werd opgericht in 1998 en heeft tot doel het magistrale voorschrift te valoriseren.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wij stellen een door het RIZIV goedgekeurd MFO-pakket met praktische tools ter beschikking.
  • Wij voorzien tevens een ervaren moderator die het overleg in goede banen leidt.
  • Op onze website www.mfk.be bieden we heel wat nuttige informatie over magistrale bereidingen (formuleringen, terugbetaling, …).
  • Via onze elektronische nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. alles wat magistrale bereidingen aanbelangt. Schrijf u in via www.mfk.be.

Voor de organisatie van een MFO ‘Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie’ kan u aanspraak maken op financiële ondersteuning van het RIZIV.

Wenst u een MFO te organiseren?

Dat kan eenvoudig via een aanvraag op onze website www.mfk.be of stuur een e-mail naar mfk@apb.be.

Publicatie datum
18 jul 2019