E-learnings zonder accreditering

Domus Medica ontwikkelde een aantal e-learnings in opdracht van de overheid of i.s.m. vzw's. Deze e-learnings kunnen door iedereen gevolgd worden.

LET OP! Via deze weg ontvangt u geen accreditering!

Voor e-learnings mét accreditering klik hier.

Het aanbod

 • Veilig communicatie in de zorg
  Doordat gezondheidsgegevens gevoelige informatie bevatten, is er zeker in de zorg nood aan duidelijkheid over hoe je correct en veilig gegevens verzamelt en communiceert met collega-zorgverleners en patiënten. In deze e-learning leer je alles over de GDPR en veilig communiceren in de zorg. 
 • Risicovechtsport
  In deze e-learning komen de basisprincipes aan bod die je als toezichthoudende arts bij risicovechtsporten nodig hebt voor de begeleiding voor, tijdens als na de wedstrijd.
 • Partnergeweld
  De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om partnergeweld te identificeren en aan te kaarten.
 • Cardiovasculaire risicobepaling
  Het vroegtijdig behandelen van belangrijke risicofactoren vermindert mortaliteit en morbiditeit. Hierbij is er een belangrijke taak voor huisartsen weggelegd.
 • Kindermishandeling
  De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om kindermishandeling te identificeren en aan te kaarten.
 • Patiëntenportalen - De patiënt, zijn gezondheidsgegevens en ik als zorgverlener
  Via deze e-Learning kan je ontdekken waar alle patiëntenportalen vandaan komen, welke info ze bevatten en welke medische gegevens voor zorgverleners en patiënten juist beschikbaar zijn.
 • Ouderenmisbehandeling
  De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen. De huisarts is een centrale figuur binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en bevindt zich in een ideale positie om gevallen van ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten.
 • Lage rugpijn
  Deze e-learning maakt deel uit van een vormingspakket over de KCE-richtlijn 'Lage rugpijn en radiculaire pijn', samengesteld door een multidisciplinair team van experten en beroepsverenigingen.
  Version française: Lombalgie
 • Geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk
  Deze e-learning bestaat uit volgende onderdelen: prevalentie, definitie, symptomen, diagnose en differentiaaldiagnose, beleid, doorverwijzen en samenwerken, en re-integratie in een notendop.
 • Problematisch alcoholgebruik
  De huisarts is een sleutelfiguur bij preventie en behandeling van alcoholproblematiek. Hij/zij is vaak de eerste die signaleert dat de patiënt meer drinkt dan verantwoord is. In deze e-learning leert u hoe u als arts deze probleemsituaties kan opsporen en aanpakken.
 • Het Gezondheidskompas
  In deze e-learning maakt u kennis met "Het Gezondheidskompas", een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl.
 • Dikkedarmkankerscreening
  Dikkedarmkankerscreening is meer dan enkel het bevolkingsonderzoek en er is een belangrijke taak weggelegd voor de huisarts. Deze e-learning geeft u een zicht op de incidentie van dikkedarmkanker in België en Vlaanderen. Na de e-learning kent u de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van dikkedarmkanker, kunt u correct het risico inschatten en zo het correcte medische beleid voeren.
 • Borstkankerscreening
  Vroegtijdige diagnostiek en screening spelen een belangrijke rol bij de aanpak van borstkanker. De overheid is in 2001 gestart met een systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. De huisarts is een sleutelfiguur om zowel participatie als de kwaliteit van de screening te verbeteren.
 • Predistributie kaliumjodidetabletten
  In samenwerking met de FOD Volksgezondheid ontwikkelde Domus Medica deze e-learning over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval. Als arts heeft u hierin een cruciale rol te vervullen, niet alleen om de gezondheidsgerelateerde vragen van de bevolking te beantwoorden maar ook om de boodschap van de overheid duidelijk over te dragen en toe te lichten.