E-learnings zonder accreditering

Domus Medica ontwikkelde een aantal e-learnings in opdracht van de overheid of i.s.m. vzw's. Deze e-learnings kunnen door iedereen gevolgd worden.

LET OP! Via deze weg ontvangt u geen accreditering!

Voor e-learnings mét accreditering klik hier.

Het aanbod

 • Chronische pijn
  Deze e-learnings rond Chronische pijn kwamen tot stand door een samenwerking tussen Domus Medica vzw, SSMG en onderzoeksgroep ‘Pain in Motion’: een onderzoeksgroep bestaande uit pijnexperten die verbonden zijn aan verschillende universiteiten in België. In Chronische pijn - Deel 1 wordt dieper ingegaan op de neurofysiologie van pijn in een biopsychosociaal perspectief. In Chronische pijn - Deel 2 ligt de focus op het effectieve pijnmanagement in een biopsychosociaal perspectief. Er wordt daarbij verder gebouwd op de theorie die aan bod kwam in deel 1.  
 • Gezondheidsgids Domus Medica
  In deze e-learning leert u werken met de digitale Gezondheidsgids van Domus Medica (GGDM): een applicatie waarmee patiënten hun risico op bepaalde aandoeningen kunnen bepalen en opvolgen met een persoonlijk preventieplan.
 • Dematerialisatie of papierloos voorschrijven: alle veranderingen toegelicht.
  In deze e-learning bespreken we de recente veranderingen als gevolg van de dematerialisatie op de manier van werken van de verschillende betrokkenen.
 • Veilig communicatie in de zorg
  Doordat gezondheidsgegevens gevoelige informatie bevatten, is er zeker in de zorg nood aan duidelijkheid over hoe je correct en veilig gegevens verzamelt en communiceert met collega-zorgverleners en patiënten. In deze e-learning leer je alles over de GDPR en veilig communiceren in de zorg. 
 • Risicovechtsport
  In deze e-learning komen de basisprincipes aan bod die je als toezichthoudende arts bij risicovechtsporten nodig hebt voor de begeleiding voor, tijdens als na de wedstrijd.
 • Partnergeweld
  De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om partnergeweld te identificeren en aan te kaarten.
 • Cardiovasculaire risicobepaling
  Het vroegtijdig behandelen van belangrijke risicofactoren vermindert mortaliteit en morbiditeit. Hierbij is er een belangrijke taak voor huisartsen weggelegd.
 • Kindermishandeling
  De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om kindermishandeling te identificeren en aan te kaarten.
 • Patiëntenportalen - De patiënt, zijn gezondheidsgegevens en ik als zorgverlener
  Via deze e-learning kan je ontdekken waar alle patiëntenportalen vandaan komen, welke info ze bevatten en welke medische gegevens voor zorgverleners en patiënten juist beschikbaar zijn.
 • Ouderenmisbehandeling
  De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen. De huisarts is een centrale figuur binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en bevindt zich in een ideale positie om gevallen van ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten.
 • Dikkedarmkankerscreening
  Dikkedarmkankerscreening is meer dan enkel het bevolkingsonderzoek en er is een belangrijke taak weggelegd voor de huisarts. Deze e-learning geeft u een zicht op de incidentie van dikkedarmkanker in België en Vlaanderen. Na de e-learning kent u de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van dikkedarmkanker, kunt u correct het risico inschatten en zo het correcte medische beleid voeren.
 • Borstkankerscreening
  Vroegtijdige diagnostiek en screening spelen een belangrijke rol bij de aanpak van borstkanker. De overheid is in 2001 gestart met een systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. De huisarts is een sleutelfiguur om zowel participatie als de kwaliteit van de screening te verbeteren.
 • Predistributie kaliumjodidetabletten
  In samenwerking met de FOD Volksgezondheid ontwikkelde Domus Medica deze e-learning over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval. Als arts heeft u hierin een cruciale rol te vervullen, niet alleen om de gezondheidsgerelateerde vragen van de bevolking te beantwoorden maar ook om de boodschap van de overheid duidelijk over te dragen en toe te lichten.
Publicatie datum
10 mei 2021
Revisiedatum
07 jun 2023