Wijkgezondheidscentrum Lokeren zoekt geëngageerde huisarts om ons fantastisch team te vervolledigen

Vacature geplaatst op 24 mei 2023

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

Gezondheidscentrum Lokeren
Patershof 33
9160 Lokeren
België

Interesse in deze vacature?

Brecht
Deroose
Functie omschrijving
Wat wij zoeken:
 • Een geëngageerde collega huisarts om ons fantastisch team te vervolledigen wegens verhuis van een collega. Werkschema is bespreekbaar. Elke startdatum tijdens het jaar 2023 is bespreekbaar.
Type contract:
 • Een bediendencontract van onbepaalde of bepaalde duur.
 • Tewerkstellingsvolume: bespreekbaar.
 • Het centrum is van maandag t.e.m. vrijdag open van 8 tot 19 uur.
 • De permanentie wordt in onderling overleg opgenomen door het team.
 • Verloning volgens paritair comité 330, barema klasse 20
 • Wachtdiensten voor de huisartsenkring zijn eigen inkomsten (zelfstandig bijberoep)
Wat hebben we jou nog meer te bieden:
 • Wettelijk aantal vakantiedagen + extralegale vakantiedagen (minimum drie dagen bij start tot maximum 5 dagen)
 • Woon-werkverkeer vergoeding
 • Vergoeding van dienstverplaatsingen met eigen wagen of fiets
 • Wettelijk vakantiegeld
 • Maaltijdcheques: 8 euro per gewerkte dag
 • 10euro vergoeding per maand voor occasioneel professioneel gebruik van eigen gsm
 • Eindejaarspremie
 • Attractiviteitspremie
 • Groepsverzekering
 • Wij staan in voor verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid (inclusief bijberoep) en omnium dienstverplaatsingen
 • Wij staan in voor lidmaatschapsbijdragen (Orde van artsen, artsenvereniging)
 • Jaarabonnement parking • Plaats van tewerkstelling: Lokeren, Patershof 33 
 • Je komt terecht in een centrum met een uitgebouwde werking
 • Je krijgt alle voordelen van het bediendestatuut: Doorbetaling loon tijdens vakantiedagen, recht op vakantiegeld, recht op ouderschapsverlof en kinderbijslag als je aan de voorwaarden voldoet, loon voor de wettelijke feestdagen en voor de vervangingsdagen van wettelijke feestdagen die vallen op een zondag of op een dag waarop niet wordt gewerkt, loon voor dagen van klein verlet, stijgend loon naarmate je anciënniteit stijgt.
 • Warme collega’s met gevoel voor humor, een fantastische koffiemachine, verse soep gemaakt door onze vrijwilligster, regelmatig taart tijdens overlegmomenten en toffe afterworks.
Over de praktijk
Het Wijkgezondheidscentrum Lokeren bestaat uit een enthousiast team van vijf vaste huisartsen en een HAIO, vier verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner, vier onthaalmedewerkers, vijf vrijwilligers, een administratief medewerker en een coördinator. Samen verzorgen we een zeer gevarieerd publiek van 2800 patiënten van diverse leeftijd, origine en sociale klasse. Het is aangenaam werken in Lokeren.
 • Er is wekelijks ruimte voor overleg onder de artsen, multidisciplinair overleg en teamoverleg.
 • Raadplegingen op afspraak, huisbezoeken worden tot een minimum beperkt.
 • Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen, wordt het forfaitair betalingssysteem gebruikt.
 • Goede communicatie over belmomenten naar patiënten toe.
 • Wachtdienst in de week in Groot Lokeren, in het weekend via Wachtpost Waasland.
www.wgclokeren.be 
EMD pakket & consultatiesysteem
 • Softwarepakket: CareConnect
 • Agendasysteem: Progenda