Betaling per prestatie

Per 'akte'

  • U rekent een ereloon aan voor consultaties, huisbezoeken, technische prestaties en advies. Indien u geaccrediteerd bent, kunt u per raadpleging ook nog een supplement aanrekenen.
  • De derdebetalersregeling is verplicht bij verhoogde tegemoetkoming.

Per 'capita'

  • U kunt naast de inkomsten per akte ook een ereloon aanrekenen voor het beheer van het Globaal Medisch Dossier (GMD)
  • Dit ereloon kan eenmaal per jaar worden aangerekend voor elke patiënt die u als dossierbeheerder aanduidde. 

Per 'traject'

  • U kunt voor patiënten met een bepaalde pathologie die opgenomen zijn in een zorgtraject een apart ereloon aanrekenen.
  • Bijvoorbeeld voor het zorgtraject nierinsufficiëntie of het zorgtraject diabetes.
  • Zie ook: zorgtrajectenpremie
Publicatie datum
31 aug 2018