Derdebetalersregeling

Algemeen

Bij de derdebetalersregeling ontvangt de zorgverlener het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming rechtstreeks van het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt dan alleen het remgeld (of niet).  De zorgverlener verstuurt de factureringsdocumenten naar de verzekeringsinstelling en ontvangt een terugbetaling uiterlijk binnen de maand na de maand waarin de verzekeringsinstelling deze stukken ontvangen heeft. De derdebetalersregeling kan eveneens volledig elektronisch worden afgehandeld in uw medisch pakket. 
 

Sociale derde betaler

De sociale derde betaler is een bijzonder geval van derde betaler voor verstrekkingen beoogd in hoofdstuk II van de nomenclatuur (raadplegingen, bezoeken, adviezen, GMD, diabetespas), waarbij de terugbetaling aan de huisarts uiterlijk in de maand gebeurt die volgt op de maand waarin de verzekeringsinstelling de getuigschriften voor verstrekte hulp ontvangen heeft.
 

Voor welke prestaties kunt u gebruikmaken van de derde betaler?

 • Het afsluiten van het GMD en zorgtraject/diabetespas op vraag van de patiënt.
 • Alle verstrekkingen tijdens de georganiseerde wachtdiensten.
 • Zorgverstrekkingen verleend in situaties waarbij een patiënt zich kan beroepen op de derdebetalersregeling zoals:
  • patiënten in individuele financiële noodsituatie
  • patiënten die genieten van een verhoogde tegemoetkoming
  • patiënten die zes maanden gecontroleerd werkloos zijn
  • kinderen die genieten van verhoogde kinderbijslag
  • patiënten met een belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan het leefloon
  • patiënten in coma of die overlijden tijdens een behandeling
    

Administratieve procedure voor de toepassing van de sociale derdebetalersregeling

De administratieve procedure voor de toepassing van de derdebetalersregeling bij de raadpleging van de huisarts omvat drie stappen:
 

1. Nagaan van het recht

U kunt op drie manieren nagaan of de patiënt recht heeft op de sociale derdebetalersregeling:

 • een kleefbriefje waarvan de code gerechtigde op ‘1’ eindigt
 • een attest van het ziekenfonds waarop het recht op de derdebetalersregeling is vermeld
 • een SIS-kaart waarop een van de hoedanigheden is vermeld die recht geven op de derdebetalersregeling
 • het digitaal nagaan van het recht op verplichte derdebetalersregeling

2. Invullen en doorsturen van de documenten

Indien u de sociale derdebetaler digitaal wil uitvoeren, kan dit volledig in uw medisch pakket via de toepassing eFact. Het gebruik van deze toepassing is eveneens een van de parameters voor het behalen van de geïntegreerde praktijkpremie. Op onze pagina rond digitale facturatie kan u alle informatie terugvinden over hoe u dit kan toepassen. 

Waar er nog op papier wordt gewerkt, moeten de zeven Landsbonden van de ziekenfondsen de artsen etiketten bezorgen met een uniek verzendadres van elke Landsbond of lokaal verbond. Dat etiket moet worden geplakt op de envelop met alle getuigschriften voor verstrekte hulp van elke Landsbond.

 • het aantal getuigschriften voor verstrekte hulp
 • het financiële rekeningnummer voor de betaling
 • de identificatie van de arts
 • datum en handtekening

Per maand zijn verschillende zendingen mogelijk. De envelop kan per post worden verstuurd of in de brievenbus van een ziekenfonds worden gestoken.

3. Regels voor de betaling en de follow-up'

De patiënt betaalt de arts het ‘vereenvoudigd’ remgeld. Het ziekenfonds voert de betaling uit aan de geneesheer binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de getuigschriften. Indien het recht op het door de patiënt voorgelegd document onterecht is, blijft de betaling gegarandeerd. Het ziekenfonds zal dit bij de patiënt in orde brengen. Elke landsbond moet aan de geneesheer het contactnummer meedelen waarop hij inlichtingen kan inwinnen en verbindt zich ertoe om de arts informatie te verstrekken betreffende de follow-up van de betalingen.

Publicatie datum
31 aug 2018