Zorg TV: chronisch zieken krijgen begeleiding via TV

25 jun 2009

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben een pilootproject gestart, waarbij 25 diabetici type 2 door middel van een videotelefoon in contact komen met een diabeteseducator-coach. Deze kan met de patiënt overleggen, en specifieke informatie en ondersteuning bieden via de televisie.

 

Via Zorg TV willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen in de toekomst aan de patiënten met een chronische aandoening een nieuw digitaal en interactief medium bieden, dat toegang geeft tot:

  • informatie en educatie op maat
  • persoonlijke begeleiding (“call and coach”)
  • een zorgaanbod in een pakket ‘naadloze zorg’.

De diabetespatiënt kan tevens via zijn TV en decoder een interactieve videobibliotheek raadplegen met een schat aan informatie over diabetes. Als  partner  zal Belgacom  de videotelefoniedienst verzekeren en het zal ook zijn interactief Belgacom TV platform ter beschikking stellen.

Multidisciplinair én innovatief

Zorg TV biedt de diabetespatiënt een informatieve, interactieve én laagdrempelig hulpmiddel aan dat substantieel bijdraagt tot de empowerment(motivatie) van de patiënt. Het mobiliseert niet alleen de patiënt in het zoeken naar informatie, maar ook zorgverstrekkers zoals huisartsen, thuiszorgdiensten, educatoren en ziekenfondsen en het stimuleert de efficiënte methodiek van ‘Health Coaching’.

Als kennisinnovatief en uniek medium schakelt Zorg TV zich in de logica en dynamiek van het E- Healthgebeuren in België én Europa : de bevordering van een veilige elektronische informatie-uitwisseling en de ondersteuning tussen alle actoren in de gezondheidszorg.

Zorg TV krijgt de steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling  (EFRO) en de Vlaamse overheid.

(Bron: Belga)