Wijzigingen terugbetaling sinds 1 april 2021

Deze maand werden een aantal wijzigingen in de nomenclatuur gepubliceerd die ingaan vanaf 1 april:

  • De terugbetaling van foliumzuur wordt beperkt tot 1x/kalenderjaar.
  • De terugbetaling van foliumzuur in RBC wordt geschrapt.
  • De terugbetaling van 25-OH vitamine D wordt beperkt tot 1x/jaar, tenzij bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) waar de verstrekking 3x per kalenderjaar terugbetaald is.

Indien u niet over voldoende medische gegevens in het dossier beschikt om het voorschrift correct in te vullen, dient u ofwel de informatie op te vragen ofwel de patiënt te verwijzen naar de dienst die het stomamateriaal voorstelt en opvolgt.