Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Huisartsen zonder inkomen ingevolge Covid-19 aandoening! Hoe voorkom je dit? De verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt voor een financieel vangnet bij ziekte en/of ongeval!

Tijdens de COVID-19-pandemie hebben sommige zelfstandige huisartsen, zorgverleners inkomensverlies geleden als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid door corona-besmetting. In tegenstelling tot zelfstandigen, kunnen loontrekkenden hiervoor een vergoeding krijgen.1 U als zelfstandige huisarts, zorgverlener moet zelf uw inkomen voor u en uw gezin veiligstellen. Sluit dus een verzekering Gewaarborgd Inkomen af! Een absolute noodzaak!

Waarom is een verzekering Gewaarborgd Inkomen essentieel voor uw beroep?

Een ongeval of ziekte kan ieder van ons op elk moment in ons leven overkomen. Wij staan er te weinig bij stil. Dit brengt zorgen met zich mee met daarbovenop mogelijke financiële zorgen wanneer u niet beschikt over een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Immers voor een zelfstandige is de tussenkomst van de sociale zekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval grotendeels ontoereikend. Deze vergoedingen laten u hoogstwaarschijnlijk niet toe om in uw basisbehoefte te voorzien, laat staan uw huidige lopende kosten, zoals afbetaling van uw woning, kosten kinderopvang, … te betalen.

Wenst u bij ziekte of ongeval uw huidige levensstandaard te behouden? Een verzekering Gewaarborgd Inkomen kan ervoor zorgen om uw huidige levenstandaard aan te houden. Deze verzekering voorziet de uitkering van een rente en terugbetaling van de bijdragen ingeval van invaliditeit die aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid.

Deze verzekering bevat:

  • de dekking van ongevallen en ziekten, zowel in de privésfeer als in het beroepsleven;
  • onbeperkte dekking in de tijd in geval van gedeeltelijke invaliditeit, indien dit medisch verantwoord is en dit tot de einddatum van uw contract;
  • de jaarrente wordt uitgekeerd in verhouding tot de hoogste invaliditeitsgraad: deze van fysiologische of van economische invaliditeit.

Deze verzekering biedt geen dekking in geval van overlijden van de verzekerde. Om dit risico te dekken, is het raadzaam bijkomend een levensverzekering af te sluiten.

De premie van een verzekering Gewaarborgd Inkomen is afhankelijk van de leeftijd en de rente. Stel dit dus zeker niet uit! Wij raden zelfstandige startende, jonge artsen, zorgverleners aan om hiermee niet te wachten en deze verzekering af te sluiten vanaf het begin van uw professionele activiteit zodat u ten alle tijden uw inkomen en levensstandaard kan behouden.

Wat zijn de andere voordelen van een verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Deze verzekering is bovendien 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost (werkelijke kosten). Dit voordeel kan niet verleend worden als de financiering gebeurt met RIZIV-middelen.

Wenst u meer informatie over de verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Bezoek onze webpagina: www.amma.be/nl/gewaarborgdinkomen/

Contacteer AMMA Verzekeringen op 02/209 02 20 of per e-mail via consult@amma.be


1. Meer info op de website van FEDRIS