Uitbreiding leeftijdsklasse van 30 tot 85 jaar voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten

In het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 werd de afspraak bevestigd uit het plan doelmatige zorg om een budget van 8,8 miljoen euro te investeren in de verhoogde tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten. De verhoogde tegemoetkoming is momenteel voorzien in de leeftijdsklasse van 45 tot 75 jaar. Via een koninklijk besluit wordt de leeftijdsklasse uitgebreid naar 30 tot 85 jaar. De inwerkingtreding is vastgesteld op 1 januari 2022.

In 2021 werd een taskforce opgericht om een plan doelmatige zorg uit te werken. Dit had als doel om structurele efficiëntiewinsten te genereren door medische praktijkvariaties in rationeel voorschrijven te verminderen. De bedoeling was om de betrokken bedragen integraal terug te investeren in de zorg. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica vroeg om te investeren in de huisartsengeneeskunde via het GMD. De NCAZ was akkoord om 8,8 miljoen euro te investeren voor een uitbreiding van de leeftijdsklasse naar 30 tot 85 jaar bij de verhoogde tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten. Uiteindelijk is de afspraak herbevestigd in het conventieakkoord 2022-2023 en wordt nu uitgevoerd via een koninklijk besluit.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “AADM is bijzonder tevreden met deze realisatie. Enerzijds werden er maatregelen uitgewerkt in het kader van doelmatige zorg, langs de andere kant stonden er maatregelen om te investeren in de huisartsgeneeskunde. Dit betekent een eerste stap in het versterken van de huisartsgeneeskunde.”

De uitbetaling van de GMD’s zal nog steeds elk jaar gebeuren in februari. Echter, is het voor sommige verzekeringsinstellingen technisch onmogelijk om aan deze verplichting tegemoet te komen voor de extra uitbetaling in februari 2022 omdat hun systeem nog niet voorzien is op deze nieuwe leeftijdscategorieën. De gevallen die niet konden worden meegenomen in de betaling van eind februari zullen worden geregulariseerd in een éénmalige betaling die zal plaatsvinden vóór 30/6/2022. Dit als het een rechthebbende betreft die, tussen het jaar van zijn 30ste verjaardag tot het jaar van zijn 45ste verjaardag en tussen het jaar van zijn 75ste verjaardag tot het jaar van zijn 85ste verjaardag, het statuut chronische aandoening had in het jaar voorafgaand aan de opening of de verlenging van het globaal medisch dossier.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie