U kunt helpen

26 jul 2021

Een ongeziene natuurramp heeft de voorbije weekenden vooral het zuiden van ons land getroffen. Woorden schieten tekort bij het zien van de hallucinante beelden van kolkende rivieren, verwoeste huizen, ondergelopen straten.
Vanuit Domus Medica willen wij ons diepste medeleven betuigen met alle slachtoffers en hen alle moed toewensen in deze moeilijke dagen.
Naast de hoge menselijke tol die deze ramp heeft veroorzaakt, heeft deze ramp ook een enorm materiële schade veroorzaakt.

Ook huisartsen zijn getroffen door deze ramp. Nu het water stilaan begint weg te trekken trachten deze collega’s de schade op te meten en hun praktijken zo snel mogelijk herop te starten. Want zoals steeds willen huisartsen de zorg voor hun patiënten, die de medische en psychosociale begeleiding nu heel hard nodig hebben, opnemen.

Wij doen momenteel nog een rondvraag bij alle Vlaamse en Brusselse kringen of er collega’s zijn in hun kring die getroffen zijn door deze watersnood en hoe we hen kunnen helpen. Domus Medica coördineert de hulp voor deze getroffen Vlaamse of Brusselse collega’s. Van zodra wij specifieke vragen hebben zullen wij deze kenbaar maken.

Maar ook vele van onze Waalse collega’s zijn getroffen door deze ramp.  
Het Collège médecine générale (CMG) heeft de leiding genomen in de hulpactie. Wij hebben met het CMG contact gehad om te bespreken hoe wij onze Waalse collega’s kunnen helpen. Om de vraag en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen coördineert het CMG de hulpactie voor onze Waalse collega’s.  Het CMG inventariseert momenteel de noden. 
Van zodra Domus Medica specifieke vragen krijgt van het CMG naar extra materiaal zullen wij deze vragen aan de Vlaamse huisartsen bezorgen. 
We hopen dat de hulpacties onze getroffen Waalse collega’s zo snel als mogelijk toelaten om hun werk te kunnen heropstarten.

Daarnaast roepen wij ook alle Vlaamse en Brusselse huisartsen op om de solidariteitsactie van het Rode Kruis te ondersteunen door een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis op rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 of je als vrijwilliger op te geven via de website van het Rode Kruis (https://www.rodekruis.be/helpenhelpt).

Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica