Tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken

De Vlaamse Regering lanceert opnieuw een oproep voor brede eerstelijnspraktijken. Hiermee bevestigt de Vlaamse Regering haar intentie om in de toekomst verder in te zetten op de creatie van brede, multidisciplinaire praktijken die gezondheidszorg en welzijn, privaat en publiek initiatief samenbrengen.

Goedgekeurde projecten kunnen tot maximaal 249.999 euro subsidie ontvangen voor enerzijds uitgaven i.v.m. het aankopen, bouwen of verbouwen van een pand en anderzijds de nodige procesbegeleiding en projectmanagement om een brede eerstelijnspraktijk vorm te geven.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Het moet minimaal gaan om een samenwerking tussen één of meerdere lokale besturen en huisartsen
  • De focus moet liggen op bredere samenwerkingsverbanden
  • Projecten zullen moeten voldoen aan de duurzaamheids-en toegankelijkheidscriteria die gelden voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

De zorgraad en hun verplicht advies m.b.t. het benodigde zorgaanbod in de wijk/gemeente waar de brede eerstelijnspraktijk zich wil vestigen, worden hierin betrokken.

Deze oproep stimuleert eveneens de focus op een outreachende werking naar kwetsbare doelgroepen.

Wenst u meer informatie?

Op maandag 7 november om 17.00 uur organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een online infosessie voor alle geïnteresseerden. U kan deelnemen via deze link.
Een bijkomende infosessie is voorzien op woensdag 9 november van 12-13 uur.
Meer informatie over de projectoproep en het aanvraagformulier vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op woensdag 9 november om 12.00 uur is er een extra infomoment. Deelname aan dit extra moment kan hier
Er zal achteraf een opname beschikbaar gesteld worden.

Bezorg uw aanvraag uiterlijk tegen vrijdag 9 december om 10 uur.