Tussentijdse indexering van artsenhonoria vanaf 1 juni

De artsenhonoraria zullen vanaf 1 juni met 2% geïndexeerd worden. De 2% indexering wordt in principe lineair toegepast. De ministerraad stemde vrijdag 6 mei in met een eenmalig extra budget van 207 miljoen euro om de zorgverleners tijdens de sterke stijging van de inflatie te ondersteunen. Van dat totale bedrag is 112 miljoen euro voor de artsen bestemd.

Op vraag van verschillende artsensyndicaten heeft de federale regering voorzien in een eenmalig extra budget om de kosten voor personeel, materialen en energie op te vangen. Op 1 juni 2022 volgt daarom een tussentijdse indexering met 2%.
Het gaat om een voorafname op de indexmassa voor 2023 die wordt overgeheveld naar het budget van 2022. Het gevolg is wel dat artsen in 2023 een lager indexcijfer zullen ontvangen. Als de gezondheidsindex voor 2023 rond deze tijd op 8% wordt vastgeklikt, volgt er begin 2023 nog een indexering met 6%, die selectief toegekend zal worden.

De voorafname op de indexmassa van 2023 staat in een voorontwerp van budgettaire wet dat nu voor advies bij de Raad van State voorligt. 

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie