Together we make change happen!

Op 9 december 2014 organiseerden de professoren huisartsgeneeskunde in dit land, samen met een aantal huisartsenorganisaties in het Paleis der Academiën in Brussel, een persconferentie ter gelegenheid van het verschijnen van de publicatie: ‘Together we change: eerstelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit!’

‘Together we change’ was een duidelijk signaal: een fundamentele verandering in de beleidsvorming rond gezondheidszorg, vanuit de eerste lijn als scharnier en katalysator, is noodzakelijk om de actuele uitdagingen (toegankelijkheid, betaalbaarheid, vergrijzing, kwaliteit) voor de zorg aan te kunnen. De overtuiging hierbij is dat kleine stapjes niet volstaan, maar grondige keuzen en een engagement van alle actoren op lange termijn noodzakelijk zijn om bij te dragen tot waar de bevolking recht op heeft: een gezonde gezondheidszorg, die kwaliteitsvol is en relevant, sociaal rechtvaardig, toegankelijk en kosteneffectief. Verder is de gezondheidszorg gericht op de mensen en de samenleving. Zij is duurzaam en innovatief.

Daar waar ‘Together we change’ uit 2014 een ‘Conceptual Green Paper’ was, is het nieuwe document ‘Together we make change happen’ (22 juni 2022) een ‘Operational Green Paper’. Hierin worden de nu belangrijke hervormingsideeën verder uitgewerkt in operationele voorstellen, uiteraard ter discussie. Deze tekst wil bijdragen tot het debat over de toekomst van de huisartsgeneeskunde in de eerstelijnszorg, geschreven vanuit de ervaringen van vooral jonge huisartsen op het werkveld en de academische wereld van opleiding en onderzoek. In dit document wordt een actieplan uitgetekend om de huisartsgeneeskunde te versterken en een bijdrage te leveren tot meer geïntegreerde zorg.

U vindt de documenten via:

www.togetherwemakechangehappen.org