Tijdelijke modaliteiten voor de terugbetaling van SPIRIVA verlengd

27 sep 2012

Op 26 april 2012 werd een omzendbrief aan de verzekeringsinstellingen over de voorwaarden voor de terugbetaling van SPIRIVA op de website gepubliceerd. Deze omzendbrief is van kracht tot 30 september 2012.

De modaliteiten vervat in de omzendbrief (PDF - 26 KB) worden, op vraag van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG), verlengd tot het in werking treden van een nieuwe terugbetalingsvoorwaarden voor SPIRIVA die nu ter discussie zijn bij de CTG.

Zodra de nieuwe voorwaarden voor terugbetaling van SPIRIVA en de datum van hun inwerkingtreding gekend is, zal het RIZIV hierover communiceren via de website en de medische pers.

(bron: website van het Riziv)


Zie ook: Hoe een aanvraag voor spiriva indienen