Tijdelijke maatregel voor de aanmelding van wondzorg

Sinds 1 december 2022 is de nieuwe de nieuwe nomenclatuur (art.8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking. De opzet van deze aanpassingen is om de opvolging van de wondverzorging efficiënter te laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen door oa de herziening van de classificatie van wondzorg en meer in te zetten op een nauwere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners. De thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden voor de verzorging van verschillende type wonden zoals tweede- of derdegraadsbrandwonde(n), stoma, doorligwonden, wonden met drain enzoverder. In deze regeling moet de verpleegkundige de verzorging melden aan de arts aan de hand van een foto.

Gezien er problemen zijn bij sommige verpleegkundigen om vanuit hun software veilig te communiceren met de arts is er een tijdelijke maatregel tot en met 28 februari 2023:

  • Gedurende deze periode, waarin het technisch nog niet mogelijk is om te voldoen aan de meldingsplicht aan de behandelende arts (die de voorschrijfplicht vervangt), wordt bij wijze van uitzondering gedoogd dat;
    • verpleegkundigen deze melding niet versturen
    • verpleegkundigen de zorg attesteren
  • op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een medisch voorschrift dat wordt bewaard in het verpleegdossier.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie