Tariferingsdienst

16 mrt 2007

Nieuw voordeel voor huisartsen: de tariferingsdienst

Een patiënt krijgt een bepaald medicament voorgeschreven dat, pakweg, 100 euro kost bij de apotheker. Door het systeem van derde betaler moet de patiënt slechts 10 euro betalen en de overige 90 euro krijgt de apotheker zes weken later terug van de ziekenfondsen via de tariferingsdiensten. De apothekers maken van deze diensten al jarenlang gebruik.

Domus Medica wenst deze service nu ook aan de huisartsen aan te bieden. Voor een aantal prestaties kan u voortaan het honorarium rechtstreeks via het ziekenfonds van de patiënt innen. Daar zorgen de tariferingsdiensten voor.

Wat zijn de voordelen voor patiënten?

Voor de patiënt blijven de kosten van een doktersbezoek in onderstaande gevallen ‘betaalbaar’ en dus zullen meer mensen geneigd zijn hun huisarts te raadplegen. Een maatregel die drempelverlagend werkt.

Wat zijn de voordelen voor de huisarts?

Benaderend onderzoek wees uit dat het GMD (Globaal Medisch Dossier) doorsnee genomen slechts in orde is bij 2/3 van de patiënten. Oorzaak is vaak de financiële drempel. Door te werken via een tariferingsdienst is aan dit euvel verholpen. Een snelle berekening leert dat 100 GMD’s meer, de huisarts al gauw 2200 euro meer oplevert, een bedrag dat in betere praktijkwerking kan geïnvesteerd worden. Hij verwerft daarmee ook de zekerheid dat hij die som wel degelijk zal krijgen dankzij de tariferingsdienst.

Waarom kiezen voor onze tariferingsdienst?

Na vergelijking van de tarieven en na een informatie- en onderhandelingsronde besloot Domus Medica in zee te gaan met ATD, de tariferingsdienst van KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen). Deze dienst houdt een klein percentage af (2,4% als u de papieren weg wil hanteren, 1,4% als u kiest voor de elektronische weg, exclusief BTW; u krijgt hiervoor een aftrekbare factuur). Hiermee worden de onkosten van ATD gedekt en de werking van Domus Medica ondersteund. En toch is onze dienst de goedkoopste op de markt.

 


Voor welke prestaties kan u gebruik maken van deze diensten?

 • Het afsluiten van het Globaal Medisch Dossier (GMD)
 • Alle technische prestaties
 • Zorgverstrekkingen verleend in situaties waarbij een patiënt zich kan beroepen op de derde betaler regeling zoals:
  • patiënten in individuele financiële nood
  • patiënten die genieten van een verhoogde tegemoetkoming
  • patiënten die zes maanden gecontroleerd werkloos zijn
  • patiënten die genieten van verhoogde kinderbijslag
  • patiënten met een belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan het leefloon
  • patiënten in coma of die overlijden tijdens een behandeling
  • bezoek aan gehospitaliseerde patiënten

Uw contactpersoon hierover op het secretariaat van Domus Medica is Tim Verhulst (secretariaat@domusmedica.be of 03 281 16 16)

 


Wat moet u doen voor zo’n tariferingsdienst?

Echt niet veel. Na uw inschrijving ontvangt u nog een gedetailleerd stappenplan, maar voor het GMD (Globaal Medisch Dossier) alleen, komt het in grote lijnen hierop neer.

 1. U maakt twee getuigschriften:
  1. eentje voor de patiënt als bewijs voor de verstrekte hulp
  2. eentje waarop u alleen de datum en de code 102771 (GMD) zet. Let op dat de datum voor consultatie op beide briefjes dezelfde is.
 2. U vraagt de patiënt een kleefbriefje van het ziekenfonds (of u noteert het vanuit uw EMD of Elektronisch Medisch Dossier) en u laat hem/haar de handtekening zetten onder het nummer van het GMD (Globaal Medisch Dossier)
 3. U bewaart het tweede getuigschrift, dat de patiënt dus niet meekrijgt.
 4. U zet een stempel met ‘vraagt toepassing derde betaler’ op dit getuigschrift. Deze stempel krijgt u na uw inschrijving. Vanaf dit tijdstip kan u kiezen voor twee systemen: het papieren of het elektronische.
 5. U verzamelt alle attesten en u maakt een lijst met de namen en de nummers van de attesten.
  1. Ofwel: Om de twee weken levert u de attesten af onder een gesloten omslag, die u afgeeft aan het labo dat uw bloedstalen komt ophalen. De lijst behoudt u zelf ter controle.
  2. Ofwel: U brengt uw attesten in via de webstek van de tariferingsdienst (handleiding volgt). Hierdoor kan u ook de lijst van ingevoerde attesten ‘on-line’ raadplegen en de status van de verwerking ervan opvolgen.
   Om de twee weken levert u de attesten af onder gesloten omslag aan het labo dat uw bloedstalen komt ophalen.
 6. De tweede en de vierde vrijdag van elke maand worden de attesten opgehaald. Zorg wel dat u per zending minimaal 50 attesten verzameld hebt. Is het minder, hou ze dan bij voor een volgende zending.

 

 


Hoe aansluiten bij de tariferingsdienst?

Laat voor de eerste zending weten met welk labo u wenst samen te werken (juiste adresgegevens mailen naar info@artsentarifering.be ). Werkte u vroeger met een andere tariferingsdienst dan kan u zonder opzeg gewoon de overstap maken.
 1. U hebt een mandaat en een brief ‘gegevens zorgverstrekker’ nodig die u ofwel van de webstek www.artsentarifering.be haalt, ofwel aanvraagt per e-mail op info@artsentarifering.be als u ze niet in bijlage heeft gekregen bij dit bericht.
 2. Vul beide documenten in en steek ze bij de eerste zending van uw getuigschriften.