Spirometrie enquête

27 apr 2009

De European Respiratory Society (ERS) heeft een online enquête ontwikkkeld betreffende spirometrietraining.  N.a.v. deze enquête wil de ERS aanbevelingen opstellen die leiden tot een “Europees rijbewijs voor spirometrie”. Iedereen die betrokken is bij spirometrie mag de enquête invullen. Aangezien de Belgische huisarts waarschijnlijk de best opgeleide huisarts binnen Europa is wat betreft spirometrie, zou het goed als ook hij/zij hun stem laat horen!

Men hoeft hiervoor geen lid van de European Respiratory Society (ERS) te zijn. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het komende ERS congres in Wenen en worden gepubliceerd in Breathe.

Survey Link: http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=lPhhxQZlSTFL4SidkM_2fw2w_3d_3d

Na klikken op de link ziet u: Welcome to the ESDL! Scroll dan naar beneden naar "Next" om de enquête online in te vullen.

De vragen van de online enquête zijn in verschillende talen beschikbaar op http://hermes.ersnet.org/969-delphi-1-questionnaire.htm

Er is een Nederlandse tekst dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om de online versie in het Engels in te vullen.

De enquete kan ingevuld worden tot 30 april.