Pro Medicis Brussel ondersteunt zorgverleners die zich in Brussel willen vestigen

26 feb 2009

Pro Medicis Brussel moedigt 2-talige zorgverleners aan naar Brussel te trekken. Er liggen in onze hoofdstad namelijk een pak bijzondere kansen voor jonge zorgverleners. Zo is er in onze hoofdstad bijvoorbeeld maar 1 nederlandskundige huisarts per 3000 inwoners. Het streefcijfer in België bedraagt 1 per 1000! De gemiddelde leeftijd van de actieve Nederlandskundige zorgverlener in Brussel is 55 jaar.

Om een antwoord te bieden heeft PMB een ‘starters’pakket met ondersteunende maatregelen klaar: Pro Medicis begeleidt afstuderende zorgverleners in hun zoektocht naar een geschikte professionele uitdaging in Brussel. Wie een  zelfstandige praktijk opstart kan rekenen op PMB om een omgevingsanalyse uit te voeren, eventuele juridische problemen uit te klaren, het uitwerken van een communicatieplan, of het wegwijs maken in het subsidielandschap.

Meer info op www.promedicis.be/nl/praktijkondersteuning of contacteer Dieter De Court via Dieter@promedicis.be.

Pro Medicis maakt de tweetalige zorg in Brussel toegankelijk. Pro Medicis is een onafhankelijke en deskundige informatieverstrekker voor de Brusselse zorg. We zijn er voor inwoners, leerlingen, stagiairs en zorgverleners in én om Brussel.