Opleiding LOK-trainers ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV)

4 mei 2017

U kent ongetwijfeld patiënten die gebaat zijn met meer laagdrempelige, dagelijkse beweging als deel van een gezonde leefstijl? Binnenkort kunt u als huisarts deze patiënten doorverwijzen naar deskundige coaches. Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV), een Vlaams project professioneel omkaderd door o.a. VIGeZ en Domus Medica, kan een BOV-coach uw patiënten persoonlijk en op maat motiveren om meer te bewegen.

Deze methodiek heeft zijn strepen al verdiend na vele positieve evaluaties: deelnemers bewegen meer na de BOV-coaching, voelen zich beter in hun vel en het project bereikt bovendien de ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’. In verschillende regio’s is men al gestart met dit project; in andere regio’s is een aanvraag ingediend.

De huisarts is een belangrijke spil in het BOV-project. Een patiënt kan namelijk enkel door de huisarts verwezen worden naar een BOV-coach.
Op de verwijsbrief komen enkel de noodzakelijke gegevens voor de BOV-coach: de gegevens van de patiënt, het type beweging (en welke beweging net niet), eventuele belangrijke opmerkingen. De pathologie zelf wordt niet vermeld om het beroepsgeheim niet te schaden.

Huisartsen gezocht voor LOK ‘Bewegen op Verwijzing’

Om het project ‘Bewegen op Verwijzing’ optimaal in de praktijk te brengen start Domus Medica met een LOK-pakket.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar huisartsen die dit LOK-pakket bij collega’s willen modereren.
 
Een gratis opleiding is voorzien op donderdag 18 mei, van 12.30 tot 16.00 uur, in de lokalen van Domus Medica, Lange Leemstraat 187 in Antwerpen.
Per LOK-groep die u na de opleiding modereert, ontvangt u 250 euro.
 
Meer informatie over de opleiding en inschrijvingen: Caroline Herrijgers of 03 425 76 77.
Meer informatie over het indienen van de BOV-aanvraag: www.bewegenopverwijzing.be