Onwettig gebruik van informatie over sneltesten

21 jan 2021

Domus Medica nam kennis van een e-mail die verstuurd werd naar huisartsen door het bedrijf pH-20. In de e-mail van pH-20 wordt verwezen naar het draaiboek snelle antigeentesten in de huisartsenpraktijk dat opgesteld is door Domus Medica in samenwerking met prof. dr. Ann Van den Bruel.

Echter, het bedrijf geeft in de e-mail een link weer naar een kopie van het draaiboek waar zij eigenhandig informatie aan toevoegden, met name reclame voor een snelle antigeentest die het bedrijf verkoopt. Hoewel informatie van Domus Medica in de e-mail en op de website weergegeven wordt, gebeurde dit zonder ons medeweten. 

Domus Medica wenst te benadrukken dat er op geen enkele wijze een verband is tussen het bedrijf pH-20 en Domus Medica. 

Het enige echte draaiboek vindt u op onze website. In onze wetenschappelijke publicaties wordt geen productreclame opgenomen.  

Domus Medica verzocht het bedrijf onmiddellijk om de verspreiding stop te zetten en de gegevens te verwijderen gezien dit in strijd is met onze copyrightpolicy. pH-20 bevestigde intussen dat zij niet langer naar Domus Medica zullen verwijzen in hun communicatie en dat alle informatie van Domus Medica van hun website verwijderd werd.