Omzendbrief rond btw-vrijstelling verwacht

Op 01/01/2016 werd het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging op een ingrijpende wijze aangepast. Het Grondwettelijk Hof vond deze Belgische regeling niet in overeenstemming met de Europese btw-richtlijn. Voor het definitieve arrest te vellen, stelde het Grondwettelijk Hof een vraag aan het Hof van Justitie. Op basis van het arrest van het Grondwettelijk Hof en de geldende Europese wetgeving heeft de Federale overheid op 11 juli 2021 een wet aangenomen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De federale overheid heeft beslist om deze wet te verduidelijken in een omzendbrief voor alle zorgverstrekkers zodat zij zich in orde kunnen stellen met de bepalingen rond de btw-vrijstelling.

Deze omzendbrief is op dit moment in opmaak. Uit een gesprek met de overheid kunnen we reeds stellen dat het algemene uitgangspunt blijft om alle handelingen met een therapeutisch doel die een arts uitvoert, vrij te stellen van btw. Voor Domus Medica blijft dit een belangrijk uitgangspunt, maar heeft wel een aantal vragen gesteld en opmerkingen overgemaakt aan de btw-administratie om de therapeutische doelen verder te verduidelijken. De btw-administratie ging zoveel mogelijk rekening houden met deze vragen en opmerkingen.

De administratie verwacht om deze omzendbrief rond te hebben midden december en vervolgens te kunnen rondsturen naar alle zorgverstrekkers. Domus Medica wenst iedere zorgverstrekker te kunnen informeren op basis van correcte informatie en zal bijgevolg in januari enkele webinars organiseren in samenwerking met onze partner SBB om de omzendbrief te verduidelijken.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke beroepspromotie