Noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd

17 mrt 2020

Gisterenavond besliste de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Concreet houdt dit in dat alle huisartsen net zoals in de ziekenhuizen alle niet-urgente zorg moeten uitstellen. Daarnaast zal gestart worden met het opzetten van fysieke triagepunten. 

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie neemt de werkbelasting voor huisartsen toe. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “De geneeskunde, en zelfs bij uitbreiding de hele maatschappij, staat voor één van de grootste uitdagingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De situatie is zeer ernstig. Huisartsen zijn hierin een essentiële schakel en daarom zijn deze maatregelen dan ook nodig.”

De genomen maatregelen zijn:

Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen. Op deze manier kan maximale capaciteit vrijgemaakt worden voor de telefonische triage van mogelijk COVID19-besmette patiënten. Domus Medica vraagt om strikt de richtlijnen van Sciensano op te volgen.

Daarnaast zal gestart worden met het opzetten van fysieke triagepunten. De bedoeling is deze 7 dagen op 7 te laten bemannen door huisartsen. Deze triagepunten hebben drie doelen:

  1. De artsen een klinisch onderzoek in veilige omstandigheden laten uitvoeren bij patiënten voor wie het nodig is.
  2. Een oplossing bieden voor het tekort aan persoonlijk beschermend materiaal, waaronder mondmaskers. Door te werken via triagepunten kan het materiaal zo optimaal mogelijk gebruikt worden. 
  3. De patiënten afleiden naar deze fysieke triagepunten, wanneer ze, ondanks alle adviezen, rechtstreeks naar de spoeddiensten zouden willen gaan. 

Belangrijk hierbij te vemelden is dat het niet de bedoeling is dat patiënten zich rechtstreeks aanmelden op deze fysieke triagepunten. De gouden standaard blijft als je klachten hebt van bovenste of onderste luchtweginfectie neem je telefonisch contact op met de huisarts.  Enkel indien de huisarts na telefonische triage het nodig acht zal je doorverwezen worden naar dit fysiek triagepunt.

Daarnaast stelt Domus Medica voor om vanuit deze fysieke triage een rijdende arts te voorzien. Deze arts kan het klinisch onderzoek doen bij patiënten die niet op het fysiek triagepunt geraken. 

Domus Medica beseft dat er heel wat gevraagd wordt van huisartsen. De uitrol van dit noodplan heeft een impact op alle vlakken (organisatorisch, familiaal, financieel). Domus Medica is daarom in voortdurend overleg met de overheid en andere artsenorganisaties om voor al deze aspecten een oplossing te vinden.