Nog steeds te veel CT-scans

5 mei 2022

Ondanks aansporingen door de overheid om het aantal CT-scans te beperken, nam het aantal uitgevoerde onderzoeken in de periode van 2017 tot 2019 verder toe. Dat blijkt uit cijfers die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Riziv deze week bekendmaakten.  

Al meerdere jaren sporen federale gezondheidsinstellingen ziekenhuizen aan om de schadelijke effecten van straling te beperken, bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van medische beeldvorming en waar mogelijk een CT-scan te vervangen door een MRI-scan. Uit onderzoek door de eenheid Audit Ziekenhuizen van het FAGG, de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Riziv blijkt dat het aantal MRI-scans toeneemt, maar dat het aantal CT-scans niet afneemt. Integendeel zelfs, er is in de periode van 2017 tot 2019 sprake van een toename. Het absolute aantal CT- en MRI-scans is sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei. 

De eenheid Audit Ziekenhuizen vraagt ziekenhuizen in de toekomst enkel nog CT- en MRI-scans te gebruiken wanneer ze een echte medische meerwaarde betekenen. Om tot een uniform beleid te komen, doet de Audit Ziekenhuizen enkele aanbevelingen. Zo moet er een beleid komen rond de keuze van het onderzoek waarbij gekeken moet worden naar de beschikbaarheid van de apparatuur en het voorschrijfgedrag. Audit Ziekenhuizen pleit tevens voor een populatiegerichte beperking van het aantal CT-scans. Er zou tevens een digitaal hulpmiddel moeten komen om te helpen bij de keuze van het onderzoek. Het Riziv werkt hier momenteel aan in het kader van het actieplan eGezondheid. 

Filip Ceulemans