Nieuwe maatregelen ondersteunen huisartsen

Al enkele weken geeft Domus Medica het signaal dat dringende maatregelen nodig zijn om de druk op de huisartsen te verminderen. De federale regering komt hierin nu tegemoet. Huisartsen ontvangen 20 euro extra per globaal medisch dossier. Daarnaast wordt gewerkt aan een één uniform ziekteattest en het afschaffen van ziektebriefjes voor korte duur om zo de administratieve overlast tegen te gaan.

Persbericht van de minister van volksgezondheid en sociale zaken Frank Vandenbroucke

“Zuurstof voor onze zorg, hulp voor wie het psychisch moeilijk heeft”

Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, maakt extra miljoenen vrij om de druk te verlichten op wie aan de slag is in de zorg. “Om te vermijden dat pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, is het nu alle hens aan dek om de toestroom aan covid-patiënten in onze ziekenhuizen goed te organiseren ”, zegt Vandenbroucke. “In onze zorg werken mensen zich nu dag en nacht uit de naad. Maar ze bereiken de grens van wat ze aankunnen. Meer nog, velen van hen hebben die al overschreden. Al die moedige mannen en vrouwen verdienen ons grootste respect. Maar meer dan dat. Ze verdienen ook steun. Nu. Daarom verzekeren we onze ziekenhuizen van de financiële slagkracht die nodig is om hun werking te blijven waarborgen én investeren we extra in de organisatie van de huisartsen, en in de geestelijke gezondheidszorg.”

“We volgen de situatie in de ziekenhuizen op de voet, en proberen vandaag al het mogelijke te doen om hen te helpen het hoofd te bieden aan de toestroom van nieuwe patiënten”, zegt Frank Vandenbroucke. “Tegelijk mogen we niet vergeten dat het allemaal draait om mensen. Artsen, verpleegkundigen, thuisverplegers, laboranten, maar ook het technische en administratieve personeel in onze zorg, allemaal maken ze tijdens deze tweede golf het onmogelijke mogelijk.”

“Maar de vraag is, hoe lang nog? Velen zijn moe, hebben niet kunnen recupereren, het coronavirus slaat ook toe onder het personeel, en meer en meer helpende handen vallen weg. Met alle gevolgen van dien. In sommige ziekenhuizen werden afgelopen weekend extra corona-afdelingen opgezet, maar als je geen armen aan het bed hebt, is de vicieuze cirkel van deze gezondheidscrisis compleet.”

Om die cirkel te doorbreken, moeten we met zijn allen de anti-corona maatregelen strikt opvolgen en zo een dam vormen om onze zorg te beschermen. Het effect daarvan moeten we nog zien in de cijfers. Maar intussen raakt ons zorgsysteem wel in erge ademnood.

“Het is duidelijk dat vele mensen in de zorg de grens bereiken van wat ze aankunnen. Meer nog, velen van hen hebben die grens al overschreden. Ons zorgsysteem mag nu dan wel buigen onder de druk, het is dankzij het werk van al die moedige mannen en vrouwen dat ons zorgsysteem niet barst. Maar ze hebben zuurstof nodig om deze zware periode én ook de volgende maanden door te komen.”

“Daarom zorgen we nu niet alleen voor financiële zekerheid om de werking van onze ziekenhuizen te blijven waarborgen, maar doen we ook de nodige investering in de eerste lijn, en verlichten we de administratieve last voor artsen. Dat is waar zij nu nood aan hebben, om zich ten volle op hun job te kunnen focussen. Ten tweede doen we nu en meteen een forse investering in de geestelijke gezondheidszorg: voor iedereen die het moeilijk heeft, maar ook voor het zorgpersoneel zelf.”

A. ZEKERHEID: beloften worden uitgevoerd

  1. Zorgpersoneel Fonds (290 miljoen euro) = wordt nu opgenomen in de ziekenhuisfinanciering. Zo kunnen ziekenhuizen waar nodig nu meteen extra verpleegkundigen en ander zorgpersoneel aanwerven. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en de leefbaarheid van het werk van het zorgpersoneel. Daarnaast is een bedrag van 11,7 miljoen euro voorzien voor psychologische ondersteuning van het ziekenhuispersoneel.
  2. Ziekenhuisfinanciering (2 miljard euro) = de afgelopen maanden werd aan de ziekenhuizen een voorschot van 2 miljard euro toegekend (in 3 keer: 1 miljard in april, 500 miljoen in juli en 500 miljoen begin oktober). Deze voorschotten hadden onder meer tot doel de continuïteit van de werking van de ziekenhuizen te vrijwaren en bijkomende kosten - veroorzaakt door deze crisis - te vergoeden. Het besluit dat de definitieve toekenning regelt, is nu eindelijk ondertekend. Zo hebben ziekenhuizen de zekerheid dat die financiering ook gegarandeerd is.

B. EXTRA ZUURSTOF: nieuwe bijkomende inspanningen

  1. Extra middelen voor de ziekenhuizen = de federale regering beseft dat nieuwe financiële putten ontstaan in de ziekenhuizen. Het overleg over nieuwe, bijkomende financiële injecties loopt, en zal ze zo snel mogelijk concreet maken.
  2. Steun voor de huisartsenpraktijken = in de federale regering is een principieel akkoord om huisartsen op zeer korte termijn 20 euro extra uit te keren per ‘globaal medisch dossier’ dat zij beheren. Het gaat om een eenmalige inspanning van 162 miljoen euro, waarmee huisartsen (of groepspraktijken) extra ondersteuning die zij nodig hebben (bijvoorbeeld administratieve ondersteuning) kunnen financieren.
  3. Verlichten van werkdruk op onze huisartsen = om het aantal raadplegingen bij de huisarts aanzienlijk te verminderen, zullen vanaf begin volgende week ook arbeidsartsen en schoolartsen patiënten een activatiecode kunnen bezorgen. Hiermee kunnen ze meteen een afspraak maken voor een test bij een afnamecentrum zonder bij hun huisarts langs te gaan. Daar werd een digitale tool voor ontwikkeld die mevrouw Karine Moykens vrijdag op de persconferentie van het nationaal crisiscentrum in detail zal voorstellen.
    Sinds kort krijgen patiënten met een hoog risicocontact - of die terugkeren uit een rode zone - een sms van contactopsporing waarin zij verzocht worden in quarantaine te gaan. Om een raadpleging bij de huisarts te vermijden, zullen zij op basis van dit bericht vanaf volgende week een webpagina kunnen raadplegen waarop zij een geldig quarantaine-attest kunnen downloaden. Dat attest kunnen ze voorleggen aan hun werkgever of op school.
  4. Versterking geestelijke gezondheidszorg = het federale regeerakkoord voorziet een zeer belangrijke investering in de geestelijke gezondheidszorg (200 miljoen euro). Er is een principieel akkoord om een deel van deze investering nu versneld vrij te maken, op basis van het volgende voorstel: pools van psychologische hulpverleners (in totaal zouden we kunnen mikken op 1.500, maar over de concrete uitrol en verdeling van de inspanning volgt overleg) worden opgezet en gefinancierd om - op verzoek van de huisarts - psychologische zorg voor hun patiënten te waarborgen. Ook de huisartsen zelf zullen zo psychologische hulp kunnen krijgen. Over deze benadering is een principiële overeenstemming in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.
    Over de concrete uitwerking volgt nog verder overleg met de gewesten en gemeenschappen. En natuurlijk moet ook met alle betrokken actoren op het federale niveau nog goed overlegd worden over de beste implementatie van deze principiële beslissing.