Nieuw zorgtraject voor jongeren met eetstoornissen

Vanaf 1 februari is er een nieuwe overeenkomst gestart die gratis ambulante zorg biedt aan elke jongere met anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder tot en met 23 jaar. Huisartsen (of psychiater/kinderarts) kunnen het zorgtraject starten doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog met expertise in eetstoornissen. Binnenkort komt er ook de mogelijkheid voor doorverwijzing naar gespecialiseerde diëtisten.
 
Hoewel er iets meer tijd nodig is dan verwacht, zal de terugbetaling voor gespecialiseerde diëtisten binnenkort ook in de meeste netwerken van start gaan. Huisartsen kunnen gebruikmaken van het nieuwe nomenclatuurnummer 401295 voor het opstarten van het zorgtraject. Meer informatie is te vinden op de website van RIZIV en op het themadossier eetstoornissen.
 
Op 20/2/24 wordt er een webinar georganiseerd over de nieuwe overeenkomst, waar meer inhoudelijke informatie en handvaten worden gegeven. Inschrijven kan via de vormingskalender van Domus Medica.