Monitoring in de huisartsenpraktijken tijdens de COVID-19 epidemie

20 mrt 2020

De COVID-19 pandemie vraagt veel van ons. Opeens moeten we ons werk op een heel andere manier organiseren: de chronische zorg wordt on hold gezet, we organiseren ons in triageposten, worden geconfronteerd met tekorten aan noodzakelijk medisch materiaal om onze patiënten en onszelf te beschermen en onze zorg voor rusthuispatiënten wordt aangepast. 

De COVID-19 crisis wordt nu vooral gemonitord in de ziekenhuizen. De cijfers die we dagelijks langs vele kanalen krijgen betreffen de patiënten die we doorsturen en opgenomen worden. Wat er bij ons gebeurt weten we niet. Slagen onze huisartsen erin om deze transitie te maken die de COVID-19 crisis vraagt? Zijn er praktijken die in moeilijkheden zijn, door uitval van collega’s of gebrek aan medisch materiaal? Hoeveel mensen met luchtwegproblemen worden er gezien?

Samen met jullie hulp willen we deze pandemie zichtbaar maken, in onze praktijken, woonzorgcentra en triageposten. Daarom hebben de academische centra huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, Ugent en UAntwerpen, Sciensano, Domus Medica, SSMG en de EMD ontwikkelaars de handen in elkaar geslagen. We hebben een korte vragenlijst ontwikkeld waarmee we dagelijks de situatie willen opvolgen. Deze monitoring zal dagelijks op regionaal (kringniveau), provinciaal, gewestelijk en landelijk niveau gevisualiseerd worden zodat we snel kunnen detecteren wanneer praktijken of regio’s in moeilijkheden komen. Zo kunnen we ondersteunen wanneer dit nodig is. 

Concreet vragen we uw deelname als huisarts in deze monitoring.

In jouw EMD vind je een nieuwe eForm met de titel COVID19 dagelijkse situatie in uw praktijk. We zouden willen vragen dat één huisarts per praktijk op het einde van iedere dag dit eForm invult. Het invullen van het eForm vraagt maximaal vijf minuten. Het zijn elke dag dezelfde vragen. Dit eForm stuurt u door via eHealth naar Dr. Bert Vaes, die als coördinator van het monitoring project optreedt. Dagelijks worden jullie gegevens dan gevisualiseerd door Doclr (https://vioras.be) zodat we snel zicht krijgen in welke zones in België er zich een probleem voor doet.

Het betreft enkel vragen over de organisatie van de praktijk en enkele praktische zaken. Er worden geen individuele patiëntendata doorgestuurd. Om het eForm in te vullen opent u het dossier van een willekeurige of een testpatiënt. De gegevens van deze patiënt worden niet meegestuurd. 

Op deze manier hopen we ons werk als huisartsen zichtbaar te maken voor onszelf, de overheid en de bevolking in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Dit project kan uiteraard enkel slagen als we er allemaal samen onze schouders onder zetten.