Met glans het nieuw jaar in...

3 feb 2011

Zondag laatst was het weer zover: onze jaarstarter. Net op de rand van de Nieuwjaarsmaand vond in het Limburgse Alken de huldiging en bekendmaking plaats van enkele laureaten die zich via hun huisartsengeneeskundig werk op diverse manieren verdienstelijk hebben gemaakt. Geen bombastisch gedoe en ook niet pompeus maar een aangename gelegenheid om eens bij een drankje en een hapje kennis te maken met enkele opmerkelijke collegae.

Dat het schriele zonnetje achter de wolken bleef plakken en het buiten toch behoorlijk frisjes was, kon ons overigens niet deren. We zaten binnen en daar was het lekker warm.

Prijs van de jonge auteur

Vijf van de zes jonge collegae die genomineerd werden voor de prijs van de Huisarts omwille van hun onderzoek gericht op de dagelijkse praktijk van de huisarts, tekenden present. De zesde genomineerde, Annelies Raes, moest omwille van vakantie helaas verstek geven. Haar viel echter de eer te beurt de eerste winnares te zijn van de prijs van de jonge auteur voor haar publicaties rond vroegtijdige zorgplanning 1,2. De prijs werd bij monde van Marc Lemiengre namens de redactie van Huisarts Nu toegekend. Marc nam ook de gelegenheid te baat om het belang van verslaggeving van kleinschalig onderzoek te benadrukken omdat het tegengewicht biedt aan het industrieel gesponsord onderzoek, dat misschien niet altijd zo onbevangen is als dat van de haio’s.

Prijs van de Huisarts

Daarna was het de beurt aan Liesbeth Daniels. Haar onderzoek naar de kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen 3 leverde haar de prijs op van de Huisarts. Zij en de andere jonge collegae (Stefanie De Wilde 4, Veronique Vandermaelen 5, Erwin Van De Vijver 6 en Ellen Van Leeuwen 7) werden door Filip Ceulemans in de bloemetjes gezet.

Prijs van de Vlaamse huisarts

Piet Schutyser, afgevaardigd bestuurder van de Astrazeneca Foundation, mocht als laatste de eerder bekend gemaakte laureate van de prijs van de Vlaamse huisarts, Joke Bossers uit Hasselt, laten delen in de vreugde. Haar lovenswaardig en baanbrekend werk in de palliatieve zorg en haar menselijkheid waren de juryleden die haar verkozen reeds vroeger opgevallen. Zij deed in haar dankwoord de laudatio van haar collega, dokter Vantroyen, alle eer aan. Werkelijk een collega die in alle bescheidenheid glanst. Het gemeende applaus nadien zal haar vermoedelijk veel deugd hebben gedaan.

Nieuwe ploeg

Speciaal vermeldenswaard is ook dat dit jaar de traditionele jaarstarter meteen ook de werkelijke start is geweest van Maaike Van Overloop, onze nieuwe voorzitster, die de fakkel van mij heeft overgenomen. Veel interessante laureaten en een nieuw bestuur: er viel aan tafel achteraf dus nog wel een en ander te bespreken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Peter Hoffman

  1. Raes A, Bogaert H, De Lepeleire J. Vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. Ontwikkeling van het Brugse model. Huisarts Nu 2010;39:275-80.
  2. Raes A, Bogaert H, De Lepeleire J. Implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. Eerste ervaringen met het Brugse model. Huisarts Nu 2010;39:280-7.
  3. Daniels L. Kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen [Masterproef]. Leuven: K.U.Leuven, 2010.
  4. De Wilde S. Counselling over HPV bij het maken van een uitstrijkje [Masterproef]. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2010.
  5. Vandermaelen V. Astma bij kinderen: van huisartsenpraktijk tot leefmilieu [Masterproef]. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2010.
  6. Van De Vijver E. Kennis van spoedeisende hulp en de daarvoor relevante ziektebeelden bij Nederlandstalige huisartsen in Vlaanderen en Brussel [Masterproef]. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, 2010.
  7. Van Leeuwen E. Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? [Masterproef]. Gent: Universiteit Gent, 2010.

 
Zie ook de nieuwjaarstoespraak van uittredend voorzitter Peter Hoffman.
  

{gallery}fotos/jaarstarter2011{/gallery}