Jonge huisartsen en specialisten werken wél samen

29 apr 2021

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) roept op tot een hertekening van de eerstelijnszorg en pleit onder andere voor meer specialisten in de eerste lijn en de mogelijkheid van het beheer van het GMD door de specialist. 

“Collega, bedankt voor de aangename samenwerking. Het is heel fijn om te zien hoe we door samen te werken zo’n stappen vooruit hebben kunnen zetten. Ik laat de patiënt volgende week terug bij jou op controle komen, en zie haar dan zelf binnen 2 maanden terug.” 

De dagdagelijkse samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuisartsen heeft de afgelopen jaren een gunstige evolutie doorgemaakt. Een efficiënte samenwerking tussen de verschillende echelons met hun eigen expertise komt niet enkel de patiënt ten goede, maar ook de gezondheidszorg. 

Het standpunt dat VBS publiceerde, lijkt echter een sprong achterwaarts te zijn waarbij basisprincipes van goede gezondheidszorg opnieuw op de helling worden gezet. 

Volgens het VBS is de specialist een geschikte persoon om het GMD van de patiënt te beheren. Als voorbeeld geeft men een zwangere vrouw die op dit moment bij de huisarts een GMD dient te openen de terugbetaling van insuline en teststrips. “Een huisarts zal dus een GMD openen voor deze patiënt die hij niet kent en niet volgt. Kosten en administratie die vermeden kunnen worden.”. 

Dit toont aan dat het VBS weinig kennis heeft van de functie van het GMD en de meerwaarde die de huisarts kan betekenen voor deze patiënte. De endocrinoloog zal de patiënte in kwestie wel verder helpen met haar diabetes, maar de globale context komt hoe dan ook op het bord van de huisarts. 

Ook de echelonnering van de gezondheidszorg wordt in vraag gesteld: “Hoe hoger de competentie, hoe lager de kost voor de Belgische Staat. Een verplichte echelonnering is een bijkomende kost.” De juiste zorg op de juiste plaats is primordiaal voor een gezondheidszorg die duurzaam en betaalbaar moet blijven. Laat de specialist zich maximaal focussen op zijn kerntaak, complexere medische pathologie. Laat de huisarts de noodzakelijke poortwachter zijn, die zijn patiënten en hun brede verhaal kent. 

Het afgelopen jaar toont aan dat de visie van VBS in de praktijk niet terug te vinden is. Talrijke voorbeelden kunnen worden aangehaald: opstart van triage-punten om spoeddiensten te ontlasten, de samenwerking tussen geriater en huisarts bij de vele zieken in de woonzorgcentra, de samenwerking tussen huisartsen en specialisten in de COVID-19-groep. Ambitie, samenwerking, triage, vertrouwen en innovatie stonden centraal. Talrijke voorbeelden met één duidelijke conclusie: eerste en tweede lijn die elkaar versterken, met een kwalitatieve en efficiëntere gezondheidszorg als doel. 

Wij als jonge huisartsen en specialisten, de toekomst, willen eindelijk af van het wij-zij verhaal. Wij willen elkaar versterken in elkaars competenties om zo tot de ideale zorg voor patiënt én maatschappij te komen. Dat dit in de meeste gevallen reeds realiteit is, stemt ons gelukkig. Het zit zelfs al ingebed in de opleidingen: kijk maar naar de ziekenhuisstages van HAIO’s. 

We hopen met deze gezamenlijke visie, ondertekend door jonge huisartsen én specialisten, aan te tonen dat het ook anders kan en kijken dan ook hoopvol naar de toekomst. 

Namens Jong Domus
Namens HOP
Namens VASO