Indexering 2,99% vanaf 1 augustus

26 jun 2012

Vanaf 1 augustus wordt de indexbeperking opgeheven voor de consultaties, de huisbezoeken en de toezichten. In het akkoord artsen-ziekenfondsen 2012 werd overeengekomen dat de indexbeperking van 2,99 tot 1,5% kon worden opgeheven, zodra er voldoende structurele besparingsmaatregelen werden gevonden.

Gisterenavond bereikte de Medicomut een akkoord over de lijst besparingsvoorstellen, die de afgelopen maanden door een werkgroep met vertegenwoordigers van de syndicaten en de mutualiteiten werd uitgewerkt. Na publicatie van deze besparingsmaatregelen in het Staatsblad zal vanaf 1 augustus de volledige indexering van 2,99% aan huisartsen worden toegekend.