Impulseodossiers in Brussel toch tijdig uitbetaald

7 nov 2019

Begin september leek het erop dat er geen geld meer was om de ondersteuningspremies voor Brusselse huisartsenpraktijken te betalen. Na aandringen van Domus Medica, als erkend steunpunt van Impulseo, is hiervoor toch een oplossing gekomen: door een begrotingsaanpassing wordt 1,3 miljoen euro extra vrijgemaakt om de goedgekeurde dossiers toch te kunnen betalen.

Persbericht: Bianca Debaets (CD&V) blij met beloofde oplossing voor Impulseo-ondersteuningspremies

Naar aanleiding van het eerdere bericht van Domus Medica dat er vanuit de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geen geld meer was voor de uitbetaling van de Impulseo-ondersteuningspremies voor startende huisartsen, stelde Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) deze namiddag in de Commissie Sociale Zaken een vraag aan bevoegd minister Alain Maron over de toekomst van dit fonds.

Debaets deelde immers de bezorgdheid van vele huisartsen. Zonder de uitbetaling van de toegezegde subsidies zouden heel wat startende huisartsen uitbetalingsproblemen kennen voor uitgaven die ze eerder deden. Er is echter goed nieuws: de minister antwoordde dat er bij begrotingsaanpassing 1,3 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt om de in 2019 goedgekeurde dossiers toch te kunnen uitbetalen.

Met het Impulseofonds worden subsidies toegekend waarbij huisartsen kunnen rekenen op praktijkassistentie, een telesecretariaat, een renteloze lening of een premie om een praktijk op te zetten in huisartsarm gebied.

Over hoeveel dossiers gaat het?

In 2016 werden 41 dossiers voor een vestigingspremie ingediend. In 2017 eveneens 41, in 2018 steeg het aantal tot 60 en tot en met oktober 2019 liepen er 44 aanvragen binnen. Bij de aanvragen voor een tussenkomst in het telesecretariaat zien we een stijging van 94 dossiers in 2016 tot 117 aanvragen in 2019.

De meeste aanvragen in 2019 komen uit Molenbeek (6), gevolgd door Schaarbeek (5).

Debaets zegt verheugd te zijn dat er een oplossing uit de bus is gekomen en de Brusselse Regering de het voornemen uit het regeerakkoord, dat belooft om huisartsgeneeskunde en multidisciplinaire groepspraktijken in het hoofdstedelijk gewest te bevorderen, nakomt. Hiermee zullen jonge huisartsen extra gemotiveerd worden om zich in de hoofdstad te vestigen.