Huisartsen beklimmen de Mont Ventoux voor het goede doel

18 jun 2010

VentouxDit weekend beklimt een team huisartsen (onder de naam '55-55 Mediventoux') de Mont Ventoux. Van bij aanvang van dit project werd het idee geopperd om onze inspanningen te koppelen aan een goed doel. Het sprak ons wel aan om fietsinspanningen om te zetten naar fietsmogelijkheden voor kinderen die er wegens fysieke handicap niet toe komen deze edele sport te beoefenen.

Het MPI ST Jozef te Antwerpen (Luchtbal) is een dienstenverleningscentrum met lange traditie in opvang en begeleiding van kinderen met motorische en mentale handicap. Binnen deze instelling is er een 'cycling' project lopend waarbij men een maximaal aantal kinderen tracht te betrekken om hun grenzen te verleggen door het zoeken naar de meest aangepaste fietsmogelijkheden om zich toch op aangename, sportieve en medisch verantwoorde wijze zo zelfstandig mogelijk te bewegen. Deze aangepaste fietsen zijn én hulpmiddelen én trainingstoestellen en mogelijkheden om zich sociaal te integreren.

Binnen de verschillende modellen gaat de vraag naar aankoop van Petra fietsen, een soort vernuftige loopfietsen, sportief en stabiel. Dit stelt rolwagengebonden kinderen weer in staat zich lopend voort te bewegen en wordt voorgesteld als para olympische discipline. Het MPI krijgt de mogelijkheid om 5 Petrafietsen tweedehands aan te schaffen aan 500 Euro per stuk. Nieuwprijs bedraagt 2500 Euro.

Daarnaast is er vraag naar ligdriewielers in kleine maten. Het prijskaartje hiervoor is 3.000 Euro stuk.

Hartelijk dank, mede in naam van onze kleine fietsvrienden

Het Mediventoux team

Gift te storten op rekeningnummer:

Indien men een fiscaal attest wenst voor een gift, dan kan dit vanaf een storting van € 30,00 in persoonlijke naam (d.w.z. geen verzamelde bedragen). Het fiscaal attest wordt opgemaakt in het jaar volgend op het jaar van de storting, het attest wordt in de loop van de maand mei gestuurd.

Opgelet! Volgende gegevens moeten dan zeker vermeld worden op de overschrijving:

  • Rekeningnummer: 220-0946059-54
  • Naam rekening: CVT Giften
  • Mededeling: Gift voor personen met een handicap 600

Indien men geen fiscaal attest wil, dan vragen we op volgende rekening te storten.

  • Rekeningnummer: 220-0103793-39
  • Naam rekening: DVC Sint-Jozef
  • Mededeling: Gift voor personen met een handicap 600