Hoe ziet huisartsgeneeskunde in 2030 eruit?

Domus Medica ontwikkelt een geactualiseerd visiedocument dat vooruitblikt naar 2030. Dit zal als strategisch kompas dienen voor de sector van de huisartsgeneeskunde.
Deze visie wordt niet achter een bureau ontworpen maar zal samen met de huisartsen in Vlaanderen en Brussel vorm gegeven worden.
Dit proces van visievorming doorloopt verschillende fases, waarbij we deskundigen uit de sector maar vooral zoveel mogelijk huisartsen willen betrekken.

De eerste stap was een brede toekomstverkenning van het bureau Pantopicon waarbij verschillende maatschappelijke evoluties en tendensen binnen en buiten de gezondheidszorg in beeld zijn gebracht.  Op basis van deze oefening is deze vragenlijst opgesteld.
Maar nu willen we peilen naar uw verwachtingen, wensen en zorgen voor de toekomst. Welke veranderingen ziet u op u afkomen? In welke mate anticipeert u nu al op die veranderingen door bijvoorbeeld zelf te innoveren? Welke rol ziet u voor de huisarts en de huisartsenpraktijk? Welke nieuwe noden en mogelijkheden ziet u hierdoor ontstaan?  Wat zijn de gevaren? Wat zijn de uitdagingen?

De resultaten van de bevraging zullen belangrijke bouwstenen vormen voor de visie. Na een analyse van de resultaten eind augustus zullen er verschillende sessies georganiseerd worden met huisartsen om de visie van de huisartsgeneeskunde verder vorm te geven.  We streven ernaar om begin 2022 een concept van visiedocument voor te leggen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen bij dit proces van visievorming, dan kunt u deze richten per mail naar visie2030@domusmedica.be.

Dank alvast voor uw medewerking!

 
Vul hier de bevraging in.