Het verbod op toepassing derdebetaler is nog niet opgeheven

Op 16 december 2020 sloot de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica samen met de andere artsensyndicaten en ziekenfondsen een conventie voor 2021. In deze conventie staat er de intentie om het verbod op toepassing derdebetaler op te heffen. Dit is nog niet verankerd in wetgeving, bijgevolg geldt het verbod nog steeds. Van zodra het verbod niet meer geldt, zal Domus Medica hierover uitgebreid communiceren.  

Als huisarts of geneesheer-specialist mag je de derdebetalersregeling niet toepassen indien de patiënt niet aan bepaalde omstandigheden voldoet. 

Je bent verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen bij

 • Patiënten met de verhoogde tegemoetkoming: voor consultaties en technische prestaties tijdens deze consultaties 
  De toepassing van de derdebetalersregeling voor deze patiënten is steeds verplicht, zelfs als je patiënt vraagt om de regeling niet toe te passen. Meer info vind je op de site van het Riziv. 
 • Alle patiënten, op hun uitdrukkelijk verzoek: voor het globaal medisch dossier  

De patiënt moet het getuigschrift voor verstrekte hulp tekenen en het moet worden toegevoegd aan het patiëntendossier. 

Naast de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling, kan je ze als huisarts ook toepassen in onderstaande situaties. 

 • Bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming: 
  • huisartsen: voor huisbezoeken en technische prestaties tijdens deze bezoeken; 
  • geneesheer-specialisten: voor alle prestaties; 
 • Bij patiënten
  • met het statuut chronische aandoening; 
  • met het palliatief statuut; 
  • met een bruto belastbaar inkomen dat niet hoger is dan het leefloon; 
  • die een toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening ontvangen; 
  • die zes maanden volledig werkloos zijn.  
 • Bij een individuele financiële noodsituatie. 
 • Bij overlijden of comateuze toestand bij de behandeling. 
 • Bij opname in een: 
  • centrum voor geestelijke gezondheidszorg, voor gezinsplanning of voor drugsverslaafden; 
  • zorgcentrum voor kinderen, bejaarden of personen met een handicap.