Hervorming impulseo

Sinds meer dan een jaar wordt er binnen de Vlaamse Overheid gewerkt aan een hervorming van de impulseo-premie die een huisarts kan aanvragen. Vanuit Domus Medica vzw hebben we volgende punten naar voren gebracht:

  • De noden van ondersteuning in een huisartsenpraktijk verschillen van praktijk tot praktijk. De huisartsen moeten kunnen kiezen om de premie te kunnen investeren in praktijkassistentie, praktijkverpleegkundige of andere.
  • Er is nood aan voldoende budget om deze ondersteuning te realiseren.
  • Tele-secretariaten kunnen een meerwaarde bieden als praktijkondersteuning.
  • Het is belangrijk om oog te hebben voor de kwaliteit van de ondersteuning in verschillende vormen. Vorming en omkadering van deze ondersteuning kan de kwaliteit ten goede komen.

Domus Medica ijvert bij de Vlaamse Overheid om onze opmerkingen mee te nemen in de finale teksten.

Ten slotte dringt Domus Medica aan bij de Vlaamse Overheid om hier snel beslissingen in te nemen.

Stijn Vanholle
Directeur kennis en beleid
Domus Medica