Enquête bij huisartsen: minder patiënten, meer mentale druk

19 mei 2020

Hoe ervaren huisartsen de heropstart van hun praktijk? Voelen huisartsen zich voldoende gewaardeerd en begeleid? En zien zij terug meer patiënten? Huisartsenvereniging Domus Medica peilde bij de huisartsen naar hun ervaringen en stelde heel wat inzet maar ook mentale druk vast. 

Domus Medica lanceerde begin vorige week een enquête onder haar leden, waarop een respons van 483 huisartsen kwam. Ongeveer 88% van hen antwoordde dat ze de doorstart van hun praktijk op 4 mei als vlot hebben ervaren. 

Domus Medica heeft de praktijken intensief begeleid tijdens deze doorstart met onder andere het document ‘Tien vuistregels voor heropstart reguliere zorg’. De huisartsen hebben zeer grote inspanningen gedaan om hun praktijkwerking aan te passen om de patiënten op een veilige manier te kunnen ontvangen. Toch blijft het opmerkelijk kalmer in de huisartsenpraktijk dan voor de coronacrisis: 83% van de huisartsen geeft aan dat het momenteel kalmer is dan normaal. Ondanks alle campagnes en voorzorgsmaatregelen blijft de patiënt dus een medische setting mijden. Wij roepen daarom nogmaals onze patiënten op hun zorg niet langer uit te stellen. 

Huisartsen maken ook nog veelvuldig gebruik van de triagecentra en de testcentra. 71% van de huisartsen verwijst COVID-19 patiënten voor wie een klinisch onderzoek nodig is, door naar de triagepunten en 71% van de huisartsen laat de testen uitvoeren in de opgerichte testcentra. Gemiddeld worden er per huisarts één à twee testen per dag afgenomen. 

Opmerkelijk is dat 45% van de huisartsen een mentale druk voelt door de COVID-19-situatie. Van die huisartsen geeft 47% aan dat ze de huidige druk nog minder dan twee maanden volhouden. Dat is een potentieel gevaar voor een grote uitval van huisartsen in ons gezondheidslandschap. 

Uit de enquête blijkt verder dat 84% van de huisartsen aangeeft financieel verlies te leiden ondanks de compensatiemaatregelen van de overheden. Iets minder dan 10% van de huisartsen geeft aan hierdoor binnen de zes maanden in financiële problemen te komen. Ook de strikte hygiënische maatregelen worden als heel belastend ervaren. Voornamelijk het telkens volledig ontsmetten van het kabinet na elke patiënt en de moeilijke situatie bij de huisbezoeken wordt aangegeven als moeilijk vol te houden voor een langere periode. Uiteraard houden zij vol in het belang van hun patiënt. 

De huisartsen hebben zich de hele COVID-periode zeer hard ingezet voor de patiënten en voor de volksgezondheid, waarvoor wij hen op deze Wereldhuisartsendag niet genoeg kunnen bedanken!