Domus Medica wijst voorstel attest zonnebanken af

30 nov 2017

Minister Peeters overweegt om huisartsen attesten te laten schrijven of een patiënt al dan niet gebruik mag maken van een zonnebank.

Domus Medica heeft minister Peeters laten weten dit voorstel af te wijzen. Een onzinnig attest voor gebruik van een zonnebank zou de administratieve overlast alleen maar vergroten. Enkel bij een beperkte groep patiënten zoals psoriasis-patiënten kan een zonnebank nuttig zijn. Domus Medica stelt meer communicatie voor naar de gebruikers en ook de uitbaters van zonnebanken die hier een grote verantwoordelijkheid hebben. Inzetten op preventie heeft volgens Domus Medica een groter effect.