Domus Medica stelt nieuw bestuursorgaan voor

6 dec 2022

Afgelopen zaterdag kwam de nieuwe algemene vergadering van Domus Medica voor het eerst samen in Antwerpen. Eén van de belangrijkste agendapunten was de verkiezing van een nieuw bestuursorgaan. De verkozen bestuursleden komen half januari voor het eerst samen en zullen de volgende vier jaar sturing geven aan het beleid van de huisartsenvereniging. 

Als wetenschappelijke beroepsvereniging vindt Domus Medica het belangrijk om haar leden te betrekken bij het beleid. Om de vier jaar verkiezen de leden van Domus Medica daarom een nieuwe algemene vergadering. Van 2 tot 28 oktober konden de kiesgerechtigden hun stem uitbrengen via een digitaal verkiezingsformulier. De nieuwe algemene vergadering telt 53 effectieve leden evenredig verdeeld over de vijf provinciale kieskringen. Opvallend is dat ook veel jonge huisartsen zich deze legislatuur engageren. 

Zaterdag 3 december verzamelden de leden van de nieuwe algemene vergadering voor het eerst in het congrescentrum van KAVA. In de voormiddag konden zij deelnemen aan het visiecongres waar Domus Medica haar visie Huisarts 2030 lanceerde. Aansluitend vond de algemene vergadering plaats. Onder meer de begroting en de lidmaatschappen stonden op het programma, maar het belangrijkste agendapunt was ongetwijfeld de aanstelling van een nieuw bestuursorgaan. 

De algemene vergadering verkoos zeven huisartsen, evenwichtig verdeeld volgens leeftijd en geslacht, die vanaf volgend jaar in het bestuursorgaan zullen zetelen: dr. Tom Lambrechts, dr. Jeroen van den Brandt, dr. Maaike Van Overloop, dr. Marieke Geijsels, dr. Anthony Dheere, dr. Sophie Van Steenbergen en dr. Alexander Seurinck. Daarnaast werden ook dhr. Rudy Maertens (Algemeen Directeur AZ Alma), mevr. Inge Neven (voormalig crisismanager COVID-19 in Brussel) en dr. Birgitte Schoenmakers (Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KU Leuven) verkozen als externe bestuursleden. Samen vormen ze een gemotiveerde ploeg die vanaf 1 januari 2023 de komende vier jaar het beleid van Domus Medica zal bepalen en de visie Huisarts 2030 mee zal operationaliseren. 

Het nieuwe bestuursorgaan komt voor de eerste keer samen op 12 januari. Tijdens deze bijeenkomst zullen de bestuursleden de mandaten verdelen, waaronder ook de aanstelling van een nieuwe voorzitter. Na zes mooie jaren zet dr. Roel Van Giel een punt achter zijn carrière als voorzitter en boegbeeld van Domus Medica en zal hij half januari de fakkel doorgeven aan de nieuw verkozen voorzitter.