Domus Medica neemt akte van de nieuwe regels voor raadplegingen op afstand vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus worden de huidige prestatiecodes, die bij het begin van de COVID-19-crisis werden voorzien voor triage en advies in het kader van de continuïteit van de zorg voor de artsen, vervangen door nieuwe nomenclatuurcodes voor raadplegingen op afstand. Domus Medica neemt akte van deze nieuwe regelgeving.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis werkte het Riziv in 2020 samen met de artsensyndicaten een tijdelijke regeling uit met betrekking tot raadplegingen op afstand. De afspraak was om een nieuw kader te ontwikkelen na afloop van de pandemie. Op de NCAZ van 13 december stelde het Riziv daarom een tijdelijke regeling voor in afwachting van het definitieve kader rond telegeneeskunde.

Ondanks een onthouding van AADM, als enige langs de kant van de artsensyndicaten, keurde de NCAZ een tijdelijke regeling goed in december. Vervolgens werd deze regeling licht bijgestuurd door de NCAZ en goedgekeurd via een schriftelijke raadpleging afgelopen maand. Dit ondanks de bezorgdheden die AADM heeft geuit tijdens verschillende overlegmomenten. 

Voor Domus Medica is de financiering uitermate problematisch. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Er is een algemene consensus dat een teleconsult alleen aangerekend kan worden als het om een volwaardig consult gaat (bevragen van patiënt, evaluatie maken, planning meedelen). Waarom wordt het tarief dan ineens gehalveerd?  En mogen we voor een volwaardig consult nog maar 10 euro vragen? Hoe we die remgelden gaan innen bij een teleconsultatie is ook voor ons een vraag. Dit terwijl AADM constructieve voorstellen hiervoor had.”

Voor Domus Medica blijven fysieke consultaties altijd een hoeksteen van de huisartsgeneeskundige zorg, maar de covidcrisis heeft ons geleerd dat teleconsultaties een vaste plaats in ons werk zullen krijgen, als aanvulling op de fysieke consultaties. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “In de twee jaar dat we teleconsultaties gebruiken hebben we al veel geleerd, maar zijn er ook nog veel zaken die we moeten leren. Daarom moeten we kunnen experimenteren. Het is cruciaal om een breder kader te scheppen waarin we deze nieuwe technologieën kunnen leren kennen, kunnen evalueren en kunnen bepalen wanneer we wel of niet gebruikmaken van teleconsultaties.” 

Het huidige kader laat geen enkele experimenteerruimte toe, terwijl het noodzakelijk is om een antwoord te krijgen op belangrijke vragen. Wanneer opteer je best voor een teleconsultatie? Wanneer niet? Voor welke aanmeldklachten of opvolgingsconsulten bieden ze een kwalitatief alternatief? Wat is een veilig medium om te gebruiken? Vormen teleconsultaties een alternatief bij vakantie van een collega? 

Daarnaast is voor Domus Medica een therapeutische relatie heel belangrijk. Ze pleiten al jaren voor een vaste huisarts voor elke Belg als toegangspoort tot de gezondheidszorg. Door deze regelgeving dreigen we echter ook op het vlak van teleconsultaties achterop te hinken ten opzichte van onze buurlanden en commerciële initiatieven.

Tenslotte biedt deze tijdelijke regeling geen enkel kader voor de toekomst. Domus Medica vindt dit onbegrijpelijk. Met het oog op een definitieve regeling is er in het voorjaar een expertengroep opgestart onder leiding van professor dr. Ann Van Den Bruel. Domus Medica werkte hier actief aan mee. In deze werkgroep lag de focus op de huisartsgeneeskunde. Domus Medica stelt vast dat er wel een duidelijk kader voorligt in het eindrapport van de expertengroep. Bijgevolg dringt Domus Medica erop aan dat dit rapport absolute prioriteit krijgt. Zij hopen dat er tegen eind 2022 een definitief algemeen kader in voege kan treden, zodat dit tijdelijk kader zo snel mogelijk kan verdwijnen.

Dr. Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica