Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen slaan de handen in elkaar

Eendracht maakt macht. Dat is ook waar huisartsenvereniging Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen van overtuigd zijn. Vanuit hun respectievelijke doelen en aanzienlijke raakvlakken slaan beide organisaties de handen in elkaar in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.

Als er nu één ding is dat de pandemie ons de voorbije maanden wel geleerd heeft, is dat samenwerking belangrijk is. Daarom gaan Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen samen in zee om de activiteiten van de huisartsenwachtposten en -wachtdiensten in Vlaanderen maximaal te ondersteunen. Beide organisaties beschikken over heel wat ervaring en expertise. Door deze krachten te bundelen, streven ze ernaar om de belangen van de huisartsen op vlak van de organisatie van de huisartsenwachtposten te behartigen.

Nochtans is de samenwerking tussen Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen niet nieuw. In het verleden sloten ze al een overeenkomst in het kader van een samenwerkingsproject van het RIZIV, maar vandaag wensen ze deze samenwerking te intensiveren. Dr. Bart Van de Velde (voorzitter Wachtposten Vlaanderen): “Wachtposten Vlaanderen is een kleine organisatie met veel ideeën die we graag willen realiseren. Ideeën die ook bij Domus Medica al langer op tafel liggen. Daarom is het voor ons een logische keuze om de samenwerking met Domus Medica opnieuw te bekrachtigen en zo als organisatie verder te professionaliseren.” Vanuit hun gemeenschappelijke ambities en de raakvlakken tussen beide organisaties is ook Domus Medica vragende partij om deze samenwerking te formaliseren.

In deze samenwerkingsovereenkomst willen Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen niet enkel focussen op de huisartsenwachtposten en -wachtdiensten, maar willen ze dit thema in de toekomst ook breder bekijken. Ze doelen daarmee op alle medische zorgen die buiten de normale openingsuren vallen, de zogenaamde out-of-hours-care. Dr. Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica): “Om onze gezamenlijke doelen te realiseren, richten we binnen Domus Medica een nieuw expertisedomein op, waar de samenwerking tussen Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen inhoudelijk verder uitgewerkt zal worden. Dit expertisedomein zal bestaan uit vertegenwoordigers van Wachtposten Vlaanderen, aangevuld met mensen met expertise op het domein van out-of-hours-care. Daarnaast zal ook gestreefd worden naar samenwerking met de verschillende syndicaten.”

Dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica (l) en dr. Bart Van de Velde, voorzitter van Wachtposten Vlaanderen (r) ondertekenden deze ochtend de samenwerkingsovereenkomst.