De weekwachten moeten niet meer wachten. AADM haalt zijn slag thuis.

10 jul 2020

In maart 2020 hebben 15 wachtpostorganisaties projecten rond weekwachten opgestart. Dit op volledig vrijwillige basis en op expliciete vraag van de betrokken huisartsen en huisartsenkringen. Deze projecten liepen voor een initiële periode van drie maanden en kregen een financiering van 50.000 euro. Op de medicomut van 8 juni wees AADM, als enige syndicaat, op het belang van deze projecten. 

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Wij zijn heel tevreden dat het dossier rond de weekwachten opnieuw werd geagendeerd en besproken. Uiteraard is een evaluatie belangrijk, maar we kunnen ook de signalen van het werkveld niet negeren. Deze weekwachten zijn bedoeld om de overbevraagde artsen te ondersteunen. 80% van de artsen in deze projecten staan achter de weekwachten. Het is daarom bijzonder positief dat de wachtpostorganisaties met weekwachten kunnen verder doen indien zij dit wensen. Het is geenszins de bedoeling dit op te leggen op de gebieden waar geen nood is aan een georganiseerde weekwacht op een wachtpost.

De evaluatie van de weekwachten zal opgestart worden. Het Riziv zal zo spoedig mogelijk aan de deelnemende wachtpostorganisaties vragenlijsten versturen. De organisaties dienen deze vragenlijsten in te vullen tegen ten laatste eind juli. Vervolgens zal het Riziv deze vragenlijsten verwerken tot een evaluatie, die zal besproken worden op de medicomut van 14 september. AADM zal dit dossier de komende maanden verder opvolgen.