De Belgische stichting roeping wijst haar laureaten 2009 aan: 15 beurzen van 15.000 euro

4 mei 2009

Jongeren helpen om hun roeping te verwezenlijken

Sinds de oprichting in 1963 door Emile Bernheim, gewezen zaakvoerder van de ‘Innovation’, reikt de Belgische Stichting Roeping elk jaar vijftien beurzen uit, thans van 10.000 € elk. Deze beurzen zijn bedoeld om Belgische jongeren tussen de 18 en de 30 jaar de mogelijkheid te bieden hun roeping waar te maken.

De Stichting, waarvan Baron Philippson de voorzitter is, werkt onafhankelijk. Politiek, taal of filosofische overtuiging spelen geen rol, geslacht, sociale afkomst of opleiding evenmin.
De morele en financiële steun van de Stichting Roeping stelt de jongeren in staat een beslissende stap te zetten in het volbrengen van hun roeping. Hun grootste betrachting is zich ten volle te kunnen ontplooien en dit is precies wat de Stichting met deze steun beoogt.

Vele soorten roepingen

Archeologie, antropologie, architectuur, urbanisme, kunstnijverheid (instrumentenbouw, boekbinden, restauratie, zilversmeedkunst,...), toegepaste kunst (mode, design,...), grafische kunst, film, dans, literatuur, geneeskunde, muziek, natuurwetenschappen (vulkanologie, oceanografie,...), paramedische wetenschappen, filosofie, rechten, fotografie, wetenschappelijk onderzoek, sociale activiteiten (onderwijs, sociologie, psychologie,…), podiumkunsten,... behoren tot de vakgebieden waar men roepingen kan vinden en waar hulp soms nuttig is. De Belgische Stichting Roeping is de enige instelling die een dergelijke brede waaier van activiteiten steunt.

Sinds 1963 hebben 628 jongeren een beurs mogen ontvangen. Sommigen onder hen zijn beroemd geworden zoals choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, pianist en laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd Jan Michiels, cellist Roel Dieltiens, tuinarchitect en historicus Jan Haenraets, fotograaf Gaël Turine, regisseur Pieter De Buysser, vulkanoloog Gérald Ernst of schrijfster Annelies Verbeke.

In de 46 jaar van haar bestaan heeft de Stichting 3.268.941 € uitgereikt. We wijzen er nogmaals op dat de beurzen niet dienen om studies te financieren of een handelsactiviteit op te starten. Ze zijn bestemd om een ware roeping tot een goed einde te brengen.

Een strenge selectie

De kandidaturen worden in alle objectiviteit beoordeeld door een jury van vooraanstaande specialisten uit de wereld van de wetenschappen, de kunsten, de letteren en de muziek.

Voor de promotie 2009 werden er zo’n 280 kandidaturen ingediend waaruit dan de laureaten gekozen werden. Allen hebben ze een sterke persoonlijkheid, veel wilskracht, een groot doorzettingsvermogen en een bewonderenswaardig enthousiasme.

Daadwerkelijke begeleiding van de laureaten

De Stichting beschouwt het ook als haar opdracht de laureaten permanent te blijven volgen en hen met raad en daad bij te staan voor de verwezenlijking van hun projecten. De Stichting wenst ook een draaischijf te zijn voor het leggen van kontakten waaruit een vruchtbare samenwerking kan ontstaan.

Informatiedoorstroming

In het driemaandelijks tijdschrift Vocatio (gratis aan te vragen) en op de website van de Belgische Stichting Roeping kan men lezen hoe het de verschillende laureaten vergaat.

Dankzij deze concrete voorbeelden hebben ook andere jongeren ontdekt dat ze een roeping koesterden en dat ze een levensdoel gevonden hadden!

Eric-Emmanuel Schmitt, peter van de promotie 2009

Eric-Emmanuel Schmitt is peter van de promotie 2009. Hij is een gevierd auteur van romans, essays en theaterstukken. Hij is doctor in de wijsbegeerte en woont in Brussel.

Eric-Emmanuel Schmitt is een publiekslieveling en een van de meest gelezen Franstalige schrijvers. Zijn werk is vertaald in meer dan veertig talen. Ook zijn theaterstukken kennen een enorm succes en worden wereldwijd opgevoerd. Hij verfilmt ook zelf twee van zijn werken: Odette Toulemonde, uitgekomen in 2006 en Oscar et la Dame Rose, voorzien voor eind 2009.

De 15 laureaten 2009, hun opleiding en hun roeping

 

Fany BROTCORNE

Psychologie, biologie van de organismen en de ecologie, doctoraat in de wetenschappen (bezig)
Primatologie

Jan BUYTAERT

Master in de Fysica (optie Biomedische fysica) - doctoraat in de wetenschappen (bezig)
Biomedische fysica - ontwikkeling van nieuwe medische toestellen

Mahalia DE SMEDT

Geschiedenis van de internationale betrekkingen - diploma voor gespecialiseerd hoger onderwijs inzake milieubeheer
Pennen van Hoop - schrijfproject rond getuigenissen van jonge gevangenen in Yaoundé – Cameroun

Noura DÖNMEZ

Vorming in de educatieve en psychomotorische praktijk
Ontvangst en ondersteuning van ouders van verschillende samenlevingen

Laurent DUPUIS

Master in de journalistiek
Journalist, auteur en documentairemaker

Sarah JACOBS

Dokter in de geneeskunde (juni 2009)
Ondersteuning van patiënten met multipele endocriene neoplasieën

Rafaël LELOUP

Licentiaat in de muziekcompositie Kon. Conservatorium Brussel – New York University
Filmmuziek componeren

Géry LELOUTRE

Architect - stedenbouwkundige / ruimtelijke ordening
Stedenbouwkunde: herziening van het moderne ontwerp voor Brussel

Pedro MONAVILLE

Doctoraat in de Afrikaanse geschiedenis - Congo-historicus

Florian NOACK

Bachelor in Music, Musikhochschule Keulen (bezig)
Pianist

Jean-Jacques ORBAN de XIVRY

Doctor in de toegepaste wetenschappen
Neurowetenschappen en wiskunde: bewegingen beter beheersen

Marie PATIGNY

Bachelor toerisme
Paardrijden en theater

Sofie RAÇON

Sociaal assistente en Master Klinische Psychologie
Dynamiek, een vereniging die ondersteuning biedt aan mensen met autisme en hun omgeving

Emilie SCHMETZ

Doctoraat in de psychologie (bezig)
Ondersteuning van kinderen met hersenverlamming

Alice SMEETS

Fotojournalisme
Fotografie