De Algemene Raad keurde het voorstel begroting van het Verzekeringscomité unaniem goed

Het Verzekeringscomité van 03 oktober keurde het begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg goed. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) nam haar verantwoordelijkheid in deze moeilijke budgettaire tijden en stemde voor dit voorstel. De Algemene Raad van afgelopen maandag keurde dit vervolgens unaniem goed, aangevuld met enkele elementen van het begrotingsconclaaf van de Federale Regering. 

Het voorstel dat is goedgekeurd door de Algemene Raad omhelst volgende elementen:

 1. Investering binnen de begroting ziekteverzekering 2023 van 100 miljoen euro voor geconventioneerde zorgverleners.
 2. Investeringen buiten de begroting ziekteverzekering:
  • De COVID19-kosten 
  • Een compensatie van 80 miljoen euro voor de energiekosten van de ziekenhuizen voor de eerste jaarhelft 2023. Na 30 juni 2023 zal er geëvalueerd worden of er nog bijkomende middelen moeten worden vrijgemaakt.
  • Een uitzonderlijke vermindering van de netto patronale RSZ-bijdragen met 7,07% in het eerste en tweede kwartaal 2023. Voor het derde en vierde kwartaal kan de sector op een automatische manier uitstel van betaling aanvragen ten belope van 7,07 procent van de verschuldigde netto patronale RSZ-bijdragen
 3. Doelmatig hervormen
  • De zorgsector zal in 2023 tot 20 miljoen uitgaven moeten vinden die niet doelmatig zijn, in 2024 zal dit 80 miljoen bedragen. Deze bedragen (in 2023 het volledige bedrag, in 2024 de helft) zal terug geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg. 
  • De hervormingen van de ziekenhuisfinanciering, nomenclatuurhervorming en de New Deal huisartsen worden voortgezet. 
  • Het reeds voorziene besparingspad farma wordt onverminderd uitgevoerd. Voor 2023 gaat het om een bedrag van 210 miljoen euro, voor 2024 om een bedrag van 250 miljoen euro.
 4. Beschermen van patiënten en steun voor zorgverleners. Het is de bedoeling om de financiële toegankelijkheid en tariefzekerheid verder te beschermen. Een extra element tegenover het voorstel van het verzekeringscomité is de niet indexatie van de remgeldplafonds van de maximumfactuur. 

Wat vindt Domus Medica?

In deze context was het voor iedereen een grote uitdaging om een toekomstgerichte begroting op te maken met een draagvlak onder de zorgverleners en verzekeringsinstellingen. De gezondheidszorgbegroting voor 2023 tracht antwoorden te vinden op de gigantische uitdagingen en is een eerste stap. Deze ingeslagen weg moeten we verder bewandelen. We moeten blijven investeren en hervormen. 

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie