Cybercriminaliteit bij artsen

De Nationale Raad van de Orde der Artsen kwam tot de constatatie dat artsen geconfronteerd worden met een nieuwe vorm van fraude nl. cybercriminaliteit. 

Artsen blijken niet veilig te blijven van cyberfraude in allerlei verschillende vormen bijv.: phising, defacing, spoofing, enz. (gedefinieerd in het advies) 

Artsen dienen aandacht te schenken aan digitale veiligheid, zowel voor de beveiliging van hun informaticamateriaal, als voor het bepalen van een goede aanpak die kan worden toegepast in geval van risico’s en aanvallen. Het is zowel in het belang van de arts, als in het belang van de patiënten wiens gegevens verwerkt worden dat men zich beschermd tegen cybercriminaliteit. 

De naleving van het veiligheidsbeleid in zorginstellingen is daarom essentieel. 

De National Raad van de Orde der Artsen raadt daarom artsen aan om zich te informeren naar een goede praktijkvoering inzake preventie en te melden wanneer ze het slachtoffer zijn geworden van fraude/cybercriminaliteit.  

Het Centrum voor Cybersecurity België is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Via hun website kan nog relevante informatie hierover teruggevonden worden. Ook geven zij meer uitleg over hoe men veilig online kan werken en wat men dient te doen als men hier problemen bij ondervindt. Incidenten kunnen gemeld worden bij het Federale Cyber Emergency Response Team. 

In het Advies van de Nationale Raad van de Orde er Artsen worden een aantal concrete tips aangereikt.  

Yente Reinenbergh
Jurist