Collectieve overeenkomst voor artsen-specialisten in opleiding

De artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) wilden eerder deze week het werk neerleggen, om meer aandacht te vragen voor de hoge druk en minimale voorwaarden waaronder zij moeten werken in de ziekenhuizen. Na lange onderhandelingen heeft de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen een akkoord bereikt.

Deze collectieve overeenkomst vormt een eerste fase van een globaal plan van aanpak dat tot doel heeft om de loon- en arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van de ASO te verbeteren en sociale randvoorwaarden te verzekeren voor de kwalitatieve uitoefening van de opleiding in het belang van de patiënten.

De nieuwe overeenkomst treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022 en geldt voor alle Belgische ziekenhuizen.

De Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) verdedigt het akkoord. De Franstalige tegenhanger CIMACS vindt dat het akkoord niet ver genoeg gaat en roept op tot verdere actie.

U kunt hieronder het volledige advies lezen.