Btw-identificatie na 31 januari: btw-administratie zal spontane laattijdige indiening niet sanctioneren

Domus Medica berichtte reeds eerder over de wijziging van de btw-wetgeving ten aanzien van artsen en de omzendbrief van de btw-administratie. 

De btw-administratie voorzag via de omzendbrief een tolerantieperiode voor artsen die zich door de wetswijziging moesten laten identificeren voor de btw of die hun bestaande btw-identificatie moesten wijzigen. De formulieren hiervoor moesten ten laatste op 31 januari 2022 ingediend worden.

De btw-administratie gaf in een nieuwsbericht van 4 februari 2022 aan dat de spontane laattijdige indiening van de formulieren e604A en e604B niet gesanctioneerd zal worden.

Echter, indien u een herinneringsbrief van de btw-administratie ontvangen heeft en u binnen de gestelde antwoordtermijn van één maand de nodige formulieren niet indient, zal een boete opgelegd worden!

Opgelet! De voormelde tolerantie is niet van toepassing voor het indienen van periodieke aangiften en het opnemen van belastbare handelingen in die aangiften. U moet de handelingen die verricht zijn vanaf 1 januari 2022 opnemen in de periodieke btw-aangiften.

Wij raden U aan zo snel mogelijk Uw accountant te contacteren indien u de formulieren nog niet ingediend heeft.