Brave leerling wordt balorige leerling

20 feb 2020

De Vlaamse regering legde vorige week vrijdag de nieuwe artsenquota – zoals aangekondigd – vast op 1276 studenten die volgend academiejaar de studies geneeskunde kunnen aanvatten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde enkele weken geleden reeds aan dat Vlaanderen zich niet langer zou houden aan de federaal vastgelegde quota voor studenten geneeskunde. “Vlaanderen kampt met een historisch tekort dat we nu versneld afbouwen”, gaf de minister als uitleg. De Vlaamse regering keurde vorige week vrijdag zijn voorstel goed om volgend academiejaar 1276 studenten de studies geneeskunde te laten aanvatten. De federale quota voorzien slechts 929 studenten geneeskunde. 

De beslissing van de Vlaamse regering is mee ingegeven door de vaststelling dat Vlaanderen zich de afgelopen twintig jaar braaf hield aan de federale quota, terwijl Franstalig België jaar na jaar de quota overschreed. “De federale overheid dreigde er steeds mee geen Riziv-nummers toe te kennen aan alle afgestudeerde, maar ging telkens weer overstag”, aldus Weyts. “De balorige leerling werd beloond, de brave leerling bestraft. In dit spel spelen we niet meer mee. Uit overleg is gebleken dat die verhoging haalbaar is voor onze universiteiten. En ze is nodig, want zonder extra artsen kunnen we onze zorgnoden niet opvangen. Ik kan tot slot ook de studenten geruststellen. De federale overheid heeft 1040 extra Riziv-nummers gereserveerd voor de aflossing van het historische tekort in Vlaanderen. We vragen alleen maar om sneller dan voorzien te kunnen putten uit die voorraad. De noden in Vlaanderen zijn reëel en we kunnen echt geen 20 jaar meer wachten op extra artsen.”

Filip Ceulemans