Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM) gaat van start

12 jan 2021

Vanaf januari 2021 gaat België van start met een gestructureerd en confidentieel registratie- en analyse systeem voor maternale sterftes,
genaamd het Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM).

Dit nieuwe project wordt gesteund door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid. Het doel is te leren uit die zeldzame gevallen van maternale sterfte. Door meer informatie te verzamelen, te analyseren samen met een nationale groep experten en aanbevelingen te formuleren op basis van de bevindingen, hopen we de kwaliteit van de obstetrische zorg in België verder te verbeteren.

NO BLAME staat bovenaan in de methodologie van BAMM. Meer informatie over het project en zijn methodologie vindt u op BAMM | B-OSS (b-oss.be).
BAMM vervolledigt de registratie van B.OSS (Belgian Obstetric Surveillance System www.b-oss.be) dat sinds 2012 ernstige zeldzame complicaties van de zwangerschap registreert en analyseert in België. B.OSS is een project waaraan nagenoeg alle Belgische materniteiten deelnemen.

We hopen dat BAMM een succesvol project wordt in navolging van gelijkaardige systemen in onze buurlanden, waardoor België eindelijk op de kaart zal staan met een eigen ‘Confidential Enquiry into Maternal Deaths’.

Het slagen van dit project hangt af van de deelname van alle Belgische materniteiten en alle betrokken zorgverleners bij een maternaal overlijden. En daarbij horen zeker ook de huisartsen. Een groot deel van de maternale sterftes zijn bovendien late sterftes (tot 1 jaar na het beëindigen van de zwangerschap), waarbij psychiatrische aandoeningen de voornaamste oorzaak blijkt te zijn, althans volgens de MBRRACE-UK (Verenigd Koninkrijk).